Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stadig flere svangerskap med Downs syndrom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stadig flere svangerskap med Downs syndrom

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Stadig flere svangerskap med Downs syndrom

Antall svangerskap og aborter har aldri vært høyere ved Downs syndrom i Norge enn i 2020, og det er færre keisersnitt på grunn av seteleie ved igangsatte fødsler enn ved spontane. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Antall svangerskap og aborter har aldri vært høyere ved Downs syndrom i Norge enn i 2020, og det er færre keisersnitt på grunn av seteleie ved igangsatte fødsler enn ved spontane. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I april 2020 publiserte Folkehelseinstituttet 2020-tallene fra Medisinsk fødselsregister, og nå viser nye tall og analyser hvordan det gikk med barna og selve forløsningen. Det viser seg at andelen svangerskap med Downs syndrom har nær doblet seg i løpet av 20 år.

Dette er utviklingen for svangerskap registrert med Downs syndrom de siste 20 årene:

Downs syndrom

2000

2020

Økning

Antall svangerskap med Downs syndrom per  10.000

14,2

27,2

90,1 prosent

Antall svangerskap med Downs syndrom

85

147

  73 prosent

– Den vanligste risikofaktoren for Downs syndrom er mors alder. Det er derfor sannsynlig at det er nettopp den økte alderen som gir flere fostre med Downs syndrom, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister.

Flere aborter ved Downs syndrom

Andelen svangerskap med Downs syndrom har steget i Norge de siste årene, mens andelen levendefødte barn med Downs har vært ganske stabil.

– Dette skyldes en større andel aborter av fostre som er diagnostisert med Downs syndrom, konstaterer Stangenes.

Dette er de faktiske tallene for svangerskap og fødsler registrert med Downs syndrom i Medisinsk fødselsregister for de to årene 2000 og 2020, fordelt på levende barn, dødfødte og senaborter:

År

Antall svangerskap

Levende barn

Dødfødte

Senaborter

2000

85

64

1

20

2020

147

58

5

84

 

Figur 1. Antall med Downs syndrom i Norge, 2000-2020. Tallene viser totalt antall, antall levendefødte, dødfødte og nemndbehandlede avbrudd. Datakilde: Medisinsk fødselsregister. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Figur 1. Antall med Downs syndrom i Norge, 2000-2020. Tallene viser totalt antall, antall levendefødte, dødfødte og nemndbehandlede avbrudd. Datakilde: Medisinsk fødselsregister. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Artikkel som utdyper tallene:

Færre keisersnitt ved igangsatte setefødsler enn ved spontane

Å kunstig sette i gang fødselen (induksjon) ved seteleie er kontroversielt, ifølge internasjonal faglitteratur. I Norge har vi hatt tradisjon for å anbefale dette der forholdene ligger til rette for det.

– Litt overraskende er det færre keisersnitt ved igangsatte setefødsler enn ved spontane. Dette vil jeg tro i stor grad skyldes en strengere utvelgelse av hvem som får satt i gang fødselen enn dem som kommer spontant i fødsel, sier Ferenc Macsali.

Ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister kartla fagfolkene i FHI forekomsten av seteleie.

I perioden 2000–2020 fordelte barn i seteleie seg slik:

Periode

2010–2020

Antall barn i seteleie

22 800

Førstegangsfødende

57 %

Vaginalt født

30,8 %

Fødselsstart med keisersnitt

43 %

Seteleie kunstig

11,3 %

Keisersnitt ved halvparten av seteleiene

Blant førstegangsfødende kvinner med seteleie som gikk spontant i fødsel, ble det utført keisersnitt hos 53 prosent, mot 45 prosent dersom fødselen ble satt i gang kunstig. Tilsvarende andel for flergangsfødende var 40 prosent ved spontan fødsel og 28 prosent for indusert fødsel.

I de tidligste ukene av svangerskapet blir det generelt utført få keisersnitt blant dem som går spontant i fødsel. Fra svangerskapsuke 29 blir nesten alle fødsler av barn i seteleie utført ved keisersnitt.

Artikkel som utdyper tallene:

Figur 2. Andel keisersnitt ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020.
Figur 2. Andel keisersnitt ved spontan eller indusert setefødsel, fordelt på svangerskapslengde, 2010-2020.