Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stabilt høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet – til tross for koronapandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stabilt høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet – til tross for koronapandemien

Nyhet

Vaksinasjonsdekningen for 2020:

Stabilt høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet – til tross for koronapandemien

Vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet har holdt seg stabilt høy i Norge, til tross for krevende omstendigheter for vaksinasjonsarbeidet under koronapandemien. Det viser oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

barnevaksinasjonsprogrammet.jpg

Vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet har holdt seg stabilt høy i Norge, til tross for krevende omstendigheter for vaksinasjonsarbeidet under koronapandemien. Det viser oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Vaksinasjonsdekningen for tre årskull (2-, 9- og 16-åringer) publiseres årlig. Dekningsstatistikken for 2020 viser at de aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt.

Fremragende innsats

Til tross for en pågående pandemi har helsestasjons- og skolehelsetjenesten klart å ivareta samme aktivitet som i et normalt år.

– Selv om skolevaksinasjonen i Norge ble forsinket av nedstengningen i fjor vår, viser tallene våre at dette etterslepet er hentet inn. Det er veldig imponerende, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege og leder for barnevaksinasjonsprogrammet.

Stabil aktivitet til tross for pandemien

Det har vært bekymringer knyttet til om koronapandemien ville påvirke aktiviteten i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Andre land i Europa, og store deler av verden, strever med gjennomføringen av barnevaksinasjonene, og har en sett en nedgang i vaksinasjonsdekning på grunn av koronapandemien. Det er veldig viktig at vi klarer å holde på høy vaksinasjonsdekning etter hvert som verden åpner opp igjen. Og lav vaksinasjonsdekning i andre land kan føre til oppblussing av for eksempel meslinger, sier Greve-Isdahl.

I Norge er vaksinasjonsdekningen 97 prosent for en dose MMR-vaksine blant norske 2-åringer i 2020. Det betyr at vi i Norge har flokkbeskyttelsen mot meslinger, og at også de som ikke kan vaksineres på grunn av sykdommer vil være beskyttet fordi viruset vanskelig vil spres.

Ingen tegn til fallende oppslutning

Internasjonalt er det stor bekymring for at fallende tillit til helsemyndigheter og økende vaksinemotstand kan true vaksinasjonsdekning og sykdomskontroll. Verdens helseorganisasjon besluttet i 2019 at vaksineskepsis var en av de ti største truslene mot den globale folkehelsen. Den norske vaksinasjonsdekningen viser at oppslutningen til barnevaksinasjonsprogrammet i Norge generelt er svært god. Likevel kan også oppslutningen og vaksinasjonsdekningen i Norge komme under press.

– Vi må følge nøye med, og møte tvilende og spørrende foreldre med åpenhet og henvise til kunnskapsgrunnlaget som danner utgangspunktet for anbefalingene i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, avslutter Greve-Isdahl.

Utdrag dekningstall for 2020 - nasjonalt

Tabellen nedenfor viser et utdrag av vaksinasjonsdekningen for 2020 for 2- og 16-åringer på nasjonalt nivå.

 

Difteri
Stivkrampe
Kikhoste

Polio

Meslinger

Hib-
infeksjon

Pneumokokk-

infeksjon

Rotavirus-
infeksjon

Hepatitt B

HPV-infeksjon (jenter)

2-åringer

97

97

97

96

95

97

 

16-åringer

94

95

 

 

 

 

89

Fakta om dekningsstatistikken

  • Alle vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet er meldepliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og rapporteres inn fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten på individnivå. Dekningsstatistikken viser andel barn som er vaksinert i henhold til anbefalingene i vaksinasjonsprogrammet.
  • Den årlige vaksinasjonsdekningen som publiseres er minimumstall, og den reelle dekningen kan være høyere enn det statistikken viser. Den vanligste årsaken til at barn fremstår som ufullstendig vaksinerte er tekniske problemer med den elektroniske overføringen av vaksinemeldinger fra kommunene til SYSVAK. En annen årsak kan være at barn har fulgt et vaksinasjonsregime som ikke er standard for sitt årskull. Dette er ofte forklaringen på noe lavere dekningstall for HPV.
  • Vaksinasjonsdekningen publiseres på nasjonalt nivå og på fylkesnivå for tre aldersgrupper: 2-, 9- og 16-åringer. Kommunestatistikken publiseres i Kommunehelsa statistikkbank.
  • Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet finnes på nettsiden Statistikk for barnevaksinasjon.
  • På grunn av koronapandemien har det blitt besluttet å kun publisere oppdatert vaksinasjonsdekning på Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank. Ingen kommuner vil motta statistikken per post som tidligere år. I noen tilfeller prikkes tallene fordi de er indirekte identifiserbare. Det er likevel viktig at kommunen får opplyst vaksinasjonsdekningen for dette kullet, og SYSVAK har derfor etablert et system for å kunne gi tilbakemelding når kommunen henvender seg til oss. Informasjon om dette er sendt på e-post til alle landets kommuner den 15.03.21.