Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Søvnvansker øker hos unge voksne»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Søvnvansker øker hos unge voksne

Forskningsfunn

Søvnvansker øker hos unge voksne

Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og spesielt øker andelen som forteller at de har mye søvnvansker. Samtidig har bruken av sovemedisiner økt blant ungdom og unge voksne.

ung kvinne som ligger i senga på natta og ikke får sove. Pillebrett og mobil ligger ved isden av.
FHI m/illustrasjonsunderlag: Colourbox.com

Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og spesielt øker andelen som forteller at de har mye søvnvansker. Samtidig har bruken av sovemedisiner økt blant ungdom og unge voksne.


Folkehelserapporten har oppsummert nylige studier rundt søvnvansker hos unge voksne. Ifølge en norsk studie fra 2019 øker forekomsten av søvnvansker mer i denne gruppa enn i befolkningen generelt.

Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser også en tydelig økning i andelen unge voksne som siden 2010 har meldt om søvnvansker. Det er spesielt andelen som melder om svært mye søvnvansker som er gått opp: 13,8 prosent av deltakerne oppgir dette i 2021.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) inkluderer fulltidsstudenter i alderen 18 til 35 år ved norske høgskoler og universiteter.

Figur 1: Andel (i prosent) av unge voksne som rapporterer om søvnvansker. Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) .
Figur 1: Andel (i prosent) av unge voksne som rapporterer om søvnvansker. Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) .

Vanligst hos unge voksne, kvinner og eldre

I befolkningen er søvnvansker vanligst hos unge voksne, kvinner og eldre. Insomni (søvnløshet) er den vanligste søvnforstyrrelsen, og kjennetegnes av problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning.

Tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er samlet inn i mars 2021, da det var nasjonale smitteverntiltak på grunn av covid-19.

Flere forhold kan bidra til å forklare den kraftige økningen av søvnvansker under nedstengningen av universitetene. Generelt er søvnen ofte det første som lider når man ikke har det bra. Mange studenter rapporterte økt grad av bekymring og stress på den tiden.

– Da er det ikke overraskende at søvnen også ble dårligere – men også små justeringer i den typiske døgnrytmen kan ha påvirket søvnen, siden studentene ikke lenger måtte stå opp for å rekke fysiske forelesninger, sier Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Det er uklart hvor stor innvirkning pandemien har hatt i 2021, men økningen i søvnvansker hos studenter har vært jevn siden 2010.

– Tallene fra SHoT viser at nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Dette er et høyt tall, og vi er bekymret for økningen, sier Sivertsen.

Flest unge kvinner rapporterer om søvnvansker, ifølge analyser av tall fra 2018: 34 prosent av unge kvinner møter kriteriene for insomni, mens tilsvarende andel for menn var 22 prosent.  

I Folkehelserapportens kapittel om søvnvansker kan du lese mer om de vanligste søvnproblemene, og hvem de oftest rammer.

Dobling av sovemedisinbruk hos ungdom

Sovemedisiner er vanlig blant eldre, og generelt har bruken av slike medisiner vært relativt stabil de siste ti årene, men ifølge tall fra Reseptregisteret har bruken av sovemidler mer enn doblet seg hos ungdom mellom 15 og 19 år i samme periode. Det har også vært nær en dobling blant de mellom 20 og 24 år.

En av fire norske ungdommer har insomni. Mange som har søvnvansker som ungdom, har fortsatt søvnvansker som unge voksne.

Økt risiko for studieproblemer

De siste årene har vi fått mer kunnskap om søvnens betydning for helse og folkehelse. Dårlig eller for lite søvn kan påvirke humør, konsentrasjonsevne og yteevne, og mangel på søvn påvirker helsen negativt.

Som i befolkningen generelt, er søvnvansker hos unge voksne ofte knyttet til andre helseplager.

– Data fra SHoT-studien viser at studenter med mentale eller fysiske lidelser har betydelig økt forekomst av insomni og kort søvnlengde, sier Sivertsen.

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom insomni og en betydelig høyere risiko for å stryke til eksamen og en forsinket progresjon i studiene (Vedaa, 2019).

– Dette understreker behovet for å ta søvnproblemer hos unge voksne alvorlig, sier Sivertsen.

 

Resultatene fra SHoT-studien i sin helhet kan ses på undersøkelsens nettsted studenthelse.no.

Referanser

Sivertsen, B., Vedaa, O., Harvey, A. G., Glozier, N., Pallesen, S., Aaro, L. E., Hysing, M. (2019). Sleep patterns and insomnia in young adults: A national survey of Norwegian university students. J Sleep Res, 28(2), e12790.

Sivertsen, B. (2021). SHoT tilleggsundersøkelse 2021. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Hovedrapport. Sammen, SiT, SiO, FHI. Hentet fra https://sioshotstorage.blob.core.windows.net/shot2018/SHOT2021.pdf

Reseptregisteret, FHI. http://www.reseptregisteret.no/

Vedaa, O., Erevik, E. K., Hysing, M., Hayley, A. C., & Sivertsen, B. (2019). Insomnia, sleep duration and academic performance: a national survey of Norwegian college and university students. Sleep Med X, 1, 100005.