Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risikovurdering for luftveisinfeksjoner til høsten og vinteren»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikovurdering for luftveisinfeksjoner til høsten og vinteren

Nyhet

Risikovurdering for luftveisinfeksjoner til høsten og vinteren

Norge bør forberede seg på kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner som influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste denne vinteren, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Norge bør forberede seg på kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner som influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste denne vinteren, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Smitteverntiltak under covid-19 pandemien har ført til en nedgang også av andre luftveisinfeksjoner og dette kan ha påvirket immuniteten i befolkningen. Dermed er befolkningen, særlig barn og eldre, mer sårbare for disse infeksjonene den kommende høsten og vinteren.

Folkehelseinstituttet har gjort en risikovurdering for kommende vintersesong. Det ventes mer smitte av andre luftveisinfeksjoner. FHI er spesielt bekymret for smittespredning av influensa, infeksjon med RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) og kikhoste og hvordan dette kan få betydning for små barn og eldre.

Rapporten: Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022

Som en følge av omfattende smitteverntiltak og reiserestriksjoner siden mars 2020, har det vært svært lav eller fraværende forekomst av mange infeksjoner med en rekke andre smittestoffer enn SARS-CoV-2 i Norge i perioden. 

Økning i andre land

Både influensa og RS-virus gir normalt utbrudd i vintersesongen, mens kikhoste ses oftest hyppigst på sensommeren og høsten. Det er imidlertid nå rapportert en økning i RS-virusinfeksjoner og at små barn fra andre land blir sykehusinnlagt på et uvanlig tidspunkt i forhold til normalsesong.

Det er rapportert om økning i alvorlige tilfeller av RSV-infeksjoner fra både Australia, USA, Storbritannia og andre skandinaviske land.

– Vi har så langt ikke observert en tilsvarende utvikling her i Norge, men vi må være forberedt på at det kan skje og vil derfor øke oppmerksomheten ved å gi ut denne risikovurderingen, sier overlege, Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Viktig med overvåking, vaksinasjon og beredskap

I risikovurderingen anbefales økt oppmerksomhet om overvåking av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19, styrket vaksinasjon og smitteverntiltak, og styrket beredskap og årvåkenhet i helsetjenesten.

Med denne risikovurderingen starter vi å lede oppmerksomheten i helsetjenesten over på andre infeksjoner som helsepersonell også må være forberedt på. Myndighetene må sørge for nødvendig kapasitet i alle ledd for å kunne håndtere situasjonen denne høsten og vinteren. Befolkningen må fortsatt holde seg hjemme ved sykdom, og gjennomføre gode hygienerutiner. I tillegg kan høy vaksinasjonsdekning mot influensa i risikogrupper, inkludert gravide kvinner, forebygge sykehusinnleggelser og bidra til å opprettholde kapasiteten i helsetjenesten

– Dette blir spesielt viktig dersom vi får epidemier med flere luftveisinfeksjoner samtidig, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Om infeksjonene

De tre infeksjonene det er mest oppmerksomhet på i denne risikovurderingen er:

  • RS-virusinfeksjon. Små barn får feber, tungpust, og en type infeksjon i nedre luftveier som kalles bronkiolitt. Det er mest alvorlig hos barn de første levemåneder, og kan kreve sykehusinnleggelse.
  • Kikhoste er mest alvorlig for spedbarn. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og første dose gis ved 3-månedersalder. Det er høy vaksinasjonsdekning mot kikhoste, men full beskyttelse oppnås først etter tre vaksinedoser og spedbarn er derfor spesielt utsatt.
  • Influensa gir mest alvorlig sykdom hos eldre og små barn. Hos eldre fører influensasykdom i en gjennomsnittlig sesong til 2500 sykehusinnleggelser og 900 dødsfall. En norsk studie for influensasesongene i 2017/18 og 2018/19 viste at blant barn var det spedbarn i alderen 0-6 måneder som hadde størst sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus for influensa.

Luftveisinfeksjoner og barn

Mange luftveisinfeksjoner er ofte mest alvorlig for de minste barna. For RS-virus finnes ikke spesifikk behandling, men de som har høyest risiko for alvorlig RS-virusinfeksjon får gjennom vinteren forebyggende behandling med antistoffer. Vaksinasjon av gravide mot influensa og kikhoste kan gi spedbarn beskyttelse mot sykdommen mor er vaksinert mot i barnets første levemåneder. I Norge tilbys gravide influensavaksinasjon, men det ikke er etablert et vaksinasjonstilbud for kikhoste. Dette ble vurdert i 2019, men den epidemiologiske situasjonen da tilsa ikke at det var behov for et slikt tilbud. Dette vil nå vurderes på nytt.