Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Påvisning av fugleinfluensa A(H5N8) hos mennesker i Russland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Påvisning av fugleinfluensa A(H5N8) hos mennesker i Russland

Nyhet

Påvisning av fugleinfluensa A(H5N8) hos mennesker i Russland

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte 26. februar 2021 at fugleinfluensa A(H5N8) for første gang er påvist hos mennesker. Det er ikke tegn til smitte mellom mennesker. Viruset har siden høsten 2020 gitt utbrudd blant fugler i flere europeiske land, deriblant hos villfugl i Norge.

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte 26. februar 2021 at fugleinfluensa A(H5N8) for første gang er påvist hos mennesker. Det er ikke tegn til smitte mellom mennesker. Viruset har siden høsten 2020 gitt utbrudd blant fugler i flere europeiske land, deriblant hos villfugl i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Russiske myndigheter rapporterte 18. februar 2021 til WHO om funn av fugleinfluensa A(H5N8) hos 7 arbeidere ved en fjørfegård i Astrakhan i Russland. Smitten skjedde i forbindelse med et utbrudd av fugleinfluensa i en stor kommersiell fjørfebesetning i desember 2020.

Ikke påvist smitte mellom mennesker

Arbeiderne ble smittet uten å få symptomer. Fuglene på gården ble avlivet, og det er ikke tegn til at viruset har smittet videre til andre mennesker.

– Funnene fra Russland viser at viruset kan smitte fra fugl til mennesker. Risiko for slik smitte er svært lav, men kan forekomme etter nær, ubeskyttet kontakt med fugl som er smittet av fugleinfluensa, sier lege Trine Hessevik Paulsen i FHI

Tiltak i Norge

Fugleinfluensa A(H5N8) kan være sterkt sykdomsfremkallende og føre til høy dødelighet hos fugl. Veterinærmyndighetene følger opp fugleinfluensa hos fugl i Norge. Etter at det i høst ble påvist smitte hos villfugl også her i landet, ble det satt inn en rekke tiltak for å hindre smitte fra villfugl til fjørfe. Influensa A(H5N8) er så langt ikke påvist i kommersielle fjørfebesetninger i Norge. Folkehelseinstituttet følge situasjonen nøye og bistår med smittevernråd til mennesker.

– Dersom man finner syke eller døde fugler, bør man la være å ta på dem, og varsle Mattilsynet, sier Hessevik Paulsen.

Personer som må håndtere fugl med mistenkt eller bekreftet smitte bør bruke beskyttelsesutstyr. Dette for å unngå smitte til andre dyr, og for å redusere egen smitterisiko.

Om fugleinfluensa

Det finnes mange ulike fugleinfluensavirus. Kun et fåtall har kjent evne til å smitte mennesker, og kan gi alt fra infeksjon uten symptomer, til alvorlig sykdom og død. Fugleinfluensavirus som kan gi alvorlig sykdomsforløp hos mennesker er aldri påvist i Norge. Arbeiderne i Russland fikk ikke symptomer. Men påvisningene gjort i Russland understreker viktigheten av årvåkenhet også når det gjelder fugleinfluensa.

Mer informasjon

For mer informasjon om fugleinfluensa, se: