Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet

Nyhet

Sesongen for omgangssyke med norovirus er like om hjørnet

Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.

Hender som vaskes i springen
Håndvask hender i spring. Jan Fredrik Frantzen, UNN

Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De første utbruddene med norovirus er allerede meldt til Folkehelseinstituttet denne høsten. I fjor ble det varslet halvparten så mange utbrudd av norovirus i helseinstitusjoner sammenliknet med foregående år. Forsterkede smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien, både i helseinstitusjoner og i samfunnet ellers, er sannsynligvis en av årsakene til denne nedgangen.

Svært smittsomt

Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mange folk samles, eller folk bor tett. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter at oppkast og diaré har gitt seg. De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke, bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat til andre.

Forebygge smitte med norovirus

Det viktigste forebyggende tiltaket for å motvirke smitte er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Ved norovirus er det spesielt viktig med mekanisk rengjøring med såpe og vann for å fjerne virus. Studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot norovirus. På steder der mange er samlet bør det være enkelt å få vasket hendene, og det er viktig at det tilrettelegges for dette for eksempel på skoler, i barnehager o.l.

– God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå å bli smittet av norovirus, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Vanligvis kan du vende tilbake til skole eller jobb når du føler deg frisk. Barn i barnehage eller personer som håndterer mat (for eksempel storkjøkken, kantine, restaurant e.l.) bør ikke vende tilbake til barnehage eller arbeid før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.

Norovirus i helseinstitusjoner

Norovirus var den klart vanligste årsaken til utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjoner før covid-19. I 2020 ble det varslet om halvparten så mange utbrudd av norovirus sammenliknet med de to forutgående årene (43 mot henholdsvis 82 og 98 i 2018 og 2019).

På denne årstiden (høst og vinter) bør helseinstitusjoner alltid mistenke norovirusinfeksjon dersom noen av de ansatte eller pasienter/beboere har oppkast eller diaré. For å hindre videre smittespredning er det viktig at tiltak iverksettes raskt. Det viktigste enkelttiltaket ved siden av skjerpet håndhygiene er isolasjon av den eller de som er syke. Helsepersonell, kjøkkenpersonell og renholdere som arbeider i helsetjenesten skal ikke være på jobb dersom de har symptomer på smitte med norovirus (oppkast/diaré), og bør ikke vende tilbake til arbeid før 48 timer etter at oppkast og diaréhar gitt seg. Ledelsen ved institusjonen, smittevernpersonale og kommunelegen bør informeres raskt, og det bør oppnevnes en person som er ansvarlig for utbruddshåndteringen.

Varsling om utbrudd

Ved mistanke om utbrudd av norovirus ved en helseinstitusjon skal man varsle kommunelegen og FHI gjennom CIM-VESUV (vevsbasert system for utbruddsvarsling). Hvis det har gått mer enn fire dager fra siste syke pasient eller ansatt ble symptomfri til neste sykdomstilfelle, varsles det som to separate utbrudd. Utbrudd på flere avdelinger på samme helseinstitusjon, der man regner det som lite sannsynlig at smitte har skjedd mellom avdelingene, varsles som separate utbrudd.