Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økning i påvisninger av RS-virus i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økning i påvisninger av RS-virus i Norge

Nyhet

Økning i påvisninger av RS-virus i Norge

FHI har de siste ukene registrert en økning i påvisninger av RS-virus i Norge. I uke 38 var det 135 positive prøvesvar for RS-virus, mot 36 i uke 35. Økningen ser ut til å inntreffe tidligere i sesongen enn normalt, og samsvarer med tilsvarende observasjoner i Sverige og Danmark. Sykehus bør sikre at risikobarn får tilbud om forebyggende behandling.

FHI har de siste ukene registrert en økning i påvisninger av RS-virus i Norge. I uke 38 var det 135 positive prøvesvar for RS-virus, mot 36 i uke 35. Økningen ser ut til å inntreffe tidligere i sesongen enn normalt, og samsvarer med tilsvarende observasjoner i Sverige og Danmark. Sykehus bør sikre at risikobarn får tilbud om forebyggende behandling.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, og er et virus som gir luftveisinfeksjon hos barn og voksne. Utbrudd av RS-virus forekommer vanligvis fra november til mai. 

Hos de fleste barn og voksne arter RS-virus-infeksjon seg som en forkjølelse. Imidlertid kan noen få mer alvorlig infeksjon nedover i luftveiene. Hos de minste barna, særlig de under 1 år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i nedre luftveier som kan gi pustevansker og behov for innleggelse i sykehus. Mellom 1000 og 2000 barn i alderen 0-5 år blir innlagt for RS-virusinfeksjon årlig.  

– De siste ukene har vi sett en økning i påvisning av flere ulike luftveisvirus, samtidig med økning i luftveissymptomer i befolkningen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet 

– Økningen i luftveissymptomer sees spesielt blant barn og voksne opp til 40-års alder, noe som passer godt med at det er barn og foreldrene deres som blir syke, sier Greve-Isdahl. 

Fra å gå fra 0-3 påvisninger av RS-virus i Norge per uke , har antallet økt siden uke 30Tall fra MSIS-labdatabasen viser at antall påvisninger har økt fra 36 til 135 tilfeller per uke de siste 4 ukeneDet er stor forskjell i hvor mange som testes i de ulike fylkene. For landet sett under ett har andelen positive prøver i samme periode har økt fra under 1 % før uke 30 til til 9 % i uke 38Dette kan tyde på at sesongens utbrudd av RS-virus er på vei. (Oppdatert kl. 07.57, det var ikke under 1 % i uke 30, men før uke 30). 

– Det er påvist flest tilfeller hos barn yngre enn 5 år. De siste 4 ukene har antall påvisninger i denne aldersgruppen økt fra 21 til 92, og andelen positive prøver fra 23 % til 41 %.  Det er også denne aldersgruppen som testes mest. Sesongen kan starte ulikt i de ulike geografiske områder, og for de fleste luftveisvirus er det slik at sesongen ofte starter på Sør-Østlandet før andre deler av landetsier Margrethe Greve-Isdahl 

Hva er RS-virus-bronkiolitt? 

Bronkiolitt er en tilstand som innebærer kraftig hoste og pustevansker, og som oftest rammer særlig spedbarn, men også småbarn under 5 års alderSymptomene begynner ofte som en forkjølelse, og utvikler seg videre til pustebesvær over noen dager. Barna spiser ofte dårligere når de er syke, og mødre som ammer kan merke dette ved at de har mer brystspreng enn normalt.  

– Når du er bekymret for ditt syke barn er det viktig å kontakte helsetjenesten. Barn som sliter med å puste bør alltid tilses av lege. Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er, sier Greve-Isdahl.  

Barn som innlegges for bronkiolitt får behandling som lindrer pustebesværet i form av inhalasjoner, eventuelt oksygen og noen gang også pustestøtte (oftest det som kalles CPAP). I tillegg kan det være behov for å gi ernæringsstøtte i den akutte fasen. Innleggelsen vil oftest vare i noen dager før barna er friske nok til å skrives ut. 

Hva kan foreldre gjøre? 

Ulike luftveisvirus kan gi like eller overlappende symptomer. Luftveisinfeksjoner smitter lettest de første dagene i sykdomsforløpet. Barn som er blitt syke eller har fått nyoppståtte forkjølelsessymptomer siste døgn, bør derfor være hjemme.  

Etter en luftveisinfeksjon kan barn gå tilbake i barnehage eller skole når barnet er feberfritt, de fleste symptomene er i tilbakegang og barnet er tilbake i sin vanlige form. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.   

Mange vil ofte besøke nyfødte barn og foreldrene for å hilse på det nye familiemedlemmet. Det er viktig at de som kommer på besøk ikke har luftveissymptomer, og avventer besøk til de er symptomfrie. Slik kan risiko for smitte til de minste og mest sårbare reduseres, og er en viktig forholdsregel for alle spedbarn de første levemånedene. 

For noen barn under 2 år som har høy risiko for å bli alvorlig syke av RS-virusinfeksjon, for eksempel svært premature barn eller spedbarn med hjerte- og lungesykdom, vil barnelege vurdere behov for forebyggende behandling mot RS-virusinfeksjon. Behandlingen, som er et antistoff spesifikt mot RS-virus, gis som sprøyte én gang i måneden gjennom infeksjonssesongen.  

Oppdatert kl. 07.55: 

 Det er stor forskjell i hvor mange som testes i de ulike fylkene. For landet sett under ett har andelen positive prøver i samme periode har økt fra under 1 % i uke 30 til til 9 %