Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler

Nyhet

Økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler

Publisert

Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter en moderat økning over flere år. Det viser nye tall fra Reseptregisteret.

Type 1-diabetes behandles med insulin, og er den vanligste formen for diabetes blant barn og unge. Blant voksne og eldre er type 2-diabetes mer vanlig enn type-1 diabetes, og forekomsten øker med økende alder. Type 2-diabetes har sammenheng først og fremst med livsstil: fysisk aktivitet og sunt kosthold med mye fisk, grønnsaker, frukt og fiber-rik mat er forbudet med lavere risiko. Begge former for diabetes påvirkes også av arvelige faktorer, men arv alene er sjelden tilstrekkelig til å utvikle diabetes.  Antallet med type 2-diabetes øker i befolkningen. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Fete typer
Type 1-diabetes behandles med insulin, og er den vanligste formen for diabetes blant barn og unge. Blant voksne og eldre er type 2-diabetes mer vanlig enn type-1 diabetes, og forekomsten øker med økende alder. Type 2-diabetes har sammenheng først og fremst med livsstil: fysisk aktivitet og sunt kosthold med mye fisk, grønnsaker, frukt og fiber-rik mat er forbudet med lavere risiko. Begge former for diabetes påvirkes også av arvelige faktorer, men arv alene er sjelden tilstrekkelig til å utvikle diabetes. Antallet med type 2-diabetes øker i befolkningen. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Fete typer

Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter en moderat økning over flere år. Det viser nye tall fra Reseptregisteret.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I dag bruker om lag 221.000 personer blodsukkersenkende legemidler, ifølge 2020-tall fra Reseptregisteret. Disse legemidlene brukes i hovedsak til å behandle diabetes.

De siste fem årene har både andel brukere og antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler økt gradvis.

Men i 2020 er det en betydelig økning både i andel brukere og antall nye brukere i befolkningen, viser nye beregninger fra Reseptregisteret.

Økte med 25 prosent på ett år

Antall nye brukere per 1000 gikk opp fra 3,9 i 2019 til 4,8 i 2020, en økning på om lag 25 prosent, viser beregningene.

– Det er vanskelig å peke på en klar årsak til denne økningen. Det kan skyldes en økning i antall nye tilfeller med diabetes. Men det kan også skyldes en endring i andelen personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, eller en kombinasjon av disse to, sier diabetesforsker Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet.

Endelig figur legemidler.png

Utvikling i antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler i Norge. Data er for hele befolkningen (alle aldre). Nye brukere er definert som antall personer som ikke har brukt blodsukkersenkende medikamenter (ATC-kode A10) i foregående 5 år. Kilde: Reseptregisteret

Hver tyvende har diabetes

I fjor kom det nye beregninger  som viser at 270.000 nordmenn har kjent diabetes. Det betyr at om lag hver 20. nordmann har kjent diabetes. Diabetes deles inn i type 1 og type 2, der type 2-diabetes er mest utbredt, og står for om lag 90 prosent av tilfellene. Begge formene for diabetes kan behandles med blodsukkersenkende legemidler, blant dem insulin.

Type 2-diabetes henger først og fremst sammen med livsstil, men også arvelige faktorer. Overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og røyking er de viktigste risikofaktorene for type 2-diabetes. Sykdommen kan forebygges ved vektreduksjon og økt fysisk aktivitet, og i mange tilfeller kan også livsstilstiltak være tilstrekkelig behandling for sykdommen.  

Et flertall av de med type 2-diabetes behandles likevel med blodsukkersenkende legemidler.

Uklart om pandemien spiller inn

Det er uklart om økningen i nye brukere av diabeteslegemidler i 2020 henger sammen med pandemien og endringene den har ført med seg, eller om det er andre forklaringer på denne økningen.

I løpet av pandemiåret har mange opplevd store endringer i hverdagen sin, som følge av ulike tiltak i samfunnet. Mindre fysisk aktivitet og økt vekt er pekt på som en mulig konsekvens. Noen av forskningsresultatene så langt viser imidlertid et nyansert bilde: I den nasjonale folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i 2020, svarer mange yngre voksne at pandemien har hatt negativt utslag på vekt og fysisk aktivitet, mens andre grupper rapporterer om positive endringer.

– Videre forskning vil forhåpentligvis finne svar på årsakene til det høye antallet nye brukere av blodsukkersenkende legemidler i pandemiåret. Vi planlegger å gjøre en større undersøkelse der vi kombinerer data fra Reseptregisteret med andre registre, hvor vi kan undersøke tidstrender i nye tilfeller av diabetes på en bedre måte, sier Stene.

Blodsukkersenkende legemidler brukes også i noen grad til å behandle sykdommer som svangerskapsdiabetes polycystisk ovariesyndrom og fedme, og det er uklart hvor mange dette gjelder.

Økning i befolkningen

Hvert år diagnostiseres mellom 14.000 og 18.000 nordmenn med diabetes.

Antallet personer med diabetes øker i befolkningen. Det skyldes i hovedsak at vi blir flere eldre her i landet. Risikoen for å få diabetes, øker betydelig med alderen. Blant de over 80 år, har over ti prosent diabetes.

Diabetes 2021 kopi figur til nettsak.jpg

Beregnet antall med kjent og ukjent diabetes i befolkningen. Kilde: Stene et al. 2020

– Diabetes en er en av de store folkesykdommene hvor vi ikke har klart å bremse økningen i forekomst. Men vi må huske at det henger sammen med positive trender for folkehelsen som gjør at folk flest, inkludert de som har diabetes, lever lenger, sier Stene.

En norsk studie viser at antallet nye tilfeller av diabetes faktisk gikk ned i perioden 2009 til 2014. Utviklingen i bruken av diabeteslegemidler de siste fem årene kan imidlertid tyde på at trenden har snudd, og at det har vært en økning i nye tilfeller.

De nye tallene fra Reseptregisteret presenteres i Folkehelserapportens kapittel om diabetes, hvor du kan lese mer om blant annet forekomsten av diabetes i Norge, risikofaktorer og komplikasjoner.

Referanser

Diabetes. I: i Folkehelserapporten – helsetilstanden i Norge. Nettdokument, Folkehelseinstituttet.

Stene, L. C., P. L. Ruiz, B. O. Åsvold, V. V. Bjarkø, E. P. Sørgjerd, I. Njølstad, L. A. Hopstock, K. I. Birkeland, and H. L. Gulseth. 2020. Hvor mange har diabetes i Norge i 2020? Tidsskr Nor Laegeforen 140. 

Ruiz, P. L. D., L. C. Stene, I. J. Bakken, S. E. Håberg, K. I. Birkeland, and H. L. Gulseth. 2018. Decreasing incidence of pharmacologically and non-pharmacologically treated type 2 diabetes in Norway: a nationwide study. Diabetologia 61:2310-2318.