Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny: Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny: Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre

Nyhet

Ny: Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, innføring og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer som forebygger infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre (katetre i blodbanen).

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, innføring og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer som forebygger infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre (katetre i blodbanen).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Blodbaneinfeksjoner (BBI) er alvorlige og ofte livstruende infeksjoner som medfører økt sykelighet og dødelighet samt redusert livskvalitet. Bruk av intravaskulære katetre, spesielt sentralvenøse katetre (SVK) er ofte årsak til blodbaneinfeksjoner. SVK benyttes i stor grad til behandling av pasienter på intensivavdelinger, men også til pasienter inneliggende på ordinære sykehusavdelinger. Oftere enn før brukes SVK nå til å behandle hjemmeboende, for eksempel til immunsvekkede pasienter med kreft.

Veilederen som nyttig hjelpemiddel

For å kunne forebygge infeksjoner knyttet til bruk av ulike intravaskulære katetre, bør de infeksjonsforebyggende tiltakene beskrevet i denne veilederen legges til grunn. Den er nyttig for å utarbeide og oppdatere lokale prosedyrer eller retningslinjer i ulike deler av helsetjenesten. Helsepersonellet har ansvaret for å bli kjent med prosedyrene og sørge for at de blir gjennomført slik veilederen beskriver.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med regionalt kompetansesenter i smittevern (RKS) i Helse Vest i samarbeid med FHI. Referanser som er lagt til grunn for veilederens innhold blir oppdatert ved behov.

Utskrift av elektroniske veiledere?

Erfaringsmessig er det noen som ønsker å ta utskrift av elektroniske veiledere. Dette kan være nyttig med tanke på illustrasjoner som viser prosedyrer. Men det er viktig å husk at teksten fra elektroniske veiledere får oppdateringer underveis. Papirutskrift av tekstsider kan dermed ha kort levetid og bli helt eller delvis utdaterte.