Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mindre hjerte- og karsykdom i koronaåret 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mindre hjerte- og karsykdom i koronaåret 2020

Nyhet

Mindre hjerte- og karsykdom i koronaåret 2020

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før, viser nye tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet. Noe av nedgangen kan ha sammenheng med koronapandemien.

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før, viser nye tall fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet. Noe av nedgangen kan ha sammenheng med koronapandemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Tallene fra Hjerte- og karregisteret for 2020 viser blant annet denne nedgangen i antall registrerte tilfeller sammenlignet med 2019 – året før koronapandemien:

Diagnose

Endring fra 2018 til 2019

Endring fra 2019 til 2020

 

Akutt hjerneslag

+217

  -182                                            

Akutt hjerteinfarkt

-150

-1107

Atrieflimmer

+848

-1806

Hjertesvikt

+125

-1027

Totalt fire diagnoser

+1040

-4132

Se figur 1 for sammenlignbare tall for de fire største hjerte- og karsykdommene for årene 2019 og 2020. Førstegangstilfelle: Sykdomstilfelle som ikke er registrert i Hjerte- og karregisteret i løpet av fem årganger forut for aktuelt diagnoseår.

Nedgangen er mest markant for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt:

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til nedgangen i registrerte pasienter med hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt, men den kan ha sammenheng med tiltakene som ble satt inn for å bekjempe koronaviruset. Vi ser også en mindre nedgang i antall registrerte tilfeller av hjerneslag, men når vi ser på hele 2020 var nedgangen i antallet førstegangstilfeller per 100 000 innenfor det som kunne forventes, sier overlege Rune Kvåle i Folkehelseinstituttet.

Mer informasjon:

Større nedgang enn i et normalår

Figur 1. Førstegangstilfeller av atrieflimmer, hjertesvikt, akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag, antall per år 2017–2020. 

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet
.
Figur 1. Førstegangstilfeller av atrieflimmer, hjertesvikt, akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag, antall per år 2017–2020. Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet .

Størst nedgang i mars og april

Nedgangen for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i 2020 sammenlignet med tidligere år var størst i mars og april.

I mars og april 2020 registrerte sykehusene færre tilfeller sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2017–2019:

  • atrieflimmer:    946
  • hjertesvikt:        560
  • hjerteinfarkt:    358
  • hjerneslag:        123

– Dette betyr at en del av nedgangen fra 2019 til 2020 kom etter at regjeringen satte inn omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, konstaterer Rune Kvåle.

Figur 2.  Antall førstegangstilfeller av hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt per måned i perioden 2017-2019 og i 2020.
Figur 2.  Antall førstegangstilfeller av hjerneslag, hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt per måned i perioden 2017-2019 og i 2020.

Mulige årsaker til nedgangen

 Kvåle trekker fram disse mulige årsakene til nedgangen:

  • Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet, og at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til at det er registrert færre pasienter med disse tilstandene.
  • Det kan også tenkes at pasienter med milde symptomer ikke har oppsøkt lege i like stor grad som tidligere.
  • Det har ellers vært diskutert om nedgangen i influensasykdommer, som kom etter at tiltakene ble satt inn i mars, kan ha hatt en betydning.
  • Ut ifra tall fra Dødsårsaksregisteret er det imidlertid ikke grunn til å tro at disse endringene har påvirket dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdommer samlet sett: Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970.

– Fra Dødsårsaksregisteret har vi sett at nedgangen i dødeligheten fra 2019 til 2020 har vært innenfor det som er forventet når vi sammenligner med trenden de ti siste årene. Dette gjelder også dødsfall på grunn av akutt hjerteinfarkt, sier Kvåle.