Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lite kunnskap om behandling av digital vold»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lite kunnskap om behandling av digital vold

Nyhet

Lite kunnskap om behandling av digital vold

Publisert

I dag vet vi ikke hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for digital vold og dem som utøver digital vold. Det viser en systematisk kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.

Vi vet ikke hvilken behandling som virker mot digital vold. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Vi vet ikke hvilken behandling som virker mot digital vold. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

I dag vet vi ikke hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for digital vold og dem som utøver digital vold. Det viser en systematisk kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

Digitale plattformer har blitt en arena for overgrep. På oppdrag fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utarbeidet forskere ved Folkehelseinstituttet en systematisk oversikt for å finne ut av hvilken behandling som vil fungere best for personer som har vært involvert i digital vold.

For ti år siden var forekomsten av digital vold forholdsvis lav, men den har økt i takt med bruken av digitale tjenester.

Digital vold skjer via nett og mobiltelefon

– Digital vold er en uoversiktlig samlebetegnelse for ulike typer vold som foregår på nett og mobiltelefon, forteller Severin Zinöcker. Han er seniorrådgiver ved FHI og har ledet arbeidet med å utrede kunnskapsoppsummeringen.

Begrepsforvirringen gjør det vanskelig å måle omfanget av problemet.

– Man er først og fremst bekymret for negative følger for barn og unge, og det er nok berettiget, mener Zinöcker.

Fra ung alder har nesten alle barn i Norge egen mobiltelefon og bruker sosiale medier hyppig.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bruken av IKT har økt mest blant den voksne og eldre befolkningen de siste årene.

To kontrollerte studier

Forskergruppen søkte systematisk etter forskning som omhandler behandling av digital vold. De endte opp med å finne to kontrollerte studier, en med unge voksne i Iran som var utsatt for nettovergrep, og en annen med skoleelever i Indonesia som oppførte seg aggressiv på nett.

– Begge studiene konkluderte med at sosialfaglige og løsningsfokuserte tiltak hadde bedre effekt enn annen undervisning. Både risikoen for å bli utsatt for nye overgrep og aggresjonsnivået på nett gikk ned, sier Zinöcker. 

Stor usikkerhet

En systematisk gjennomgang av resultatene viste at disse funnene er meget usikre. Når forskere utreder kunnskapsgrunnlaget bruker de ulike metoder, blant annet hvor sannsynlig det er at de har funnet den sanne effekten når de oppsummerer alle studier: høy, middels, lav eller svært lav tillit.

– Vår tillit til disse resultatene er svært lav, sier Zinöcker. Basert på kun 54 personer i de to studiene til sammen kan vi ikke si mye om hvilke metoder som vil ha god effekt på dem som trenger behandling.

Én forklaring på hvorfor det fins lite forskning om behandling av digital vold, er at pasienter kan få god hjelp av etablert behandling for tradisjonell vold.

– Det er noen vesentlige forskjeller mellom ikke-digital og digital vold, så strengt tatt vet vi ikke om denne antakelsen er riktig, forsetter han.

Avdekket kunnskapshull

Vi vet at online-kommunikasjon erstatter fysiske møter og personlige former for kommunikasjon. Forskerne ble overrasket at det finnes så lite relevant forskning, tatt i betraktning at både digitale voldshendelser og bevisstheten i befolkningen om disse øker i takt med bruk av internett og online-kommunikasjon.

– Både vår oppdragsgiver og vi hadde nok en forhåpning om at det eksisterte et større utvalg metodisk sterke studier på et viktig og voksende helseproblem i moderne samfunn. Uten gode studier kan vi ikke vite om behandling av digital vold med tradisjonelle metoder vil ha ønsket effekt, avslutter Zinöcker.