Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensa som ny meldingspliktig sykdom til MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensa som ny meldingspliktig sykdom til MSIS

Nyhet

Influensa som ny meldingspliktig sykdom til MSIS

Det er vedtatt at influensa nå blir en ny meldingspliktig sykdom fra laboratoriene til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Meldeplikten omfatter ikke MSIS-klinikermelding fra leger til MSIS. Formålet er å kunne ha tilstrekkelig, rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid, og beredskap mot sykdommen, slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Det er vedtatt at influensa nå blir en ny meldingspliktig sykdom fra laboratoriene til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Meldeplikten omfatter ikke MSIS-klinikermelding fra leger til MSIS. Formålet er å kunne ha tilstrekkelig, rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid, og beredskap mot sykdommen, slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Forskriftsendringen trer i kraft fra i dag, mandag 13. desember. Endringen vil gi Folkehelseinstituttet mulighet til å få en bedre oversikt over omfanget og alvorligheten av influensasykdom i Norge. 

Influensa flyttes nå fra gruppe C til gruppe A i MSIS-forskriftens vedlegg 1, slik at positive og negative prøvesvar blir meldingspliktige fra laboratoriet. I dag er meldeplikten for alle influensasvar midlertidig, etter den ekstraordinære forskriftsendringen som ble vedtatt i juni 2020, som ledd i responsen mot covid-19. 

– Forskriftsendringen vil ikke medføre merarbeid for legene eller laboratoriene. Laboratoriene sender allerede i dag alle prøvesvar for influensa til MSIS-labdatabasen. Det skal ikke sendes MSIS-klinikermelding for påviste tilfeller av influensa, slik som det skal for andre meldingspliktige sykdommer, sier Karianne Johansen, direktør for avdeling for smittevernregistre i FHI.  

Informasjon om omfang og konsekvenser av påvist influensa, vil kunne suppleres fra andre registre. Dette vil gjøre det mulig å frembringe fortløpende kunnskap, bl.a. om omfanget av innlagte med influensa, influensarelaterte dødsfall og vaksinasjonsstatus hos influensasyke. Dette har det historisk sett ikke vært mulig å overvåke detaljert for influensa. 

Personvernet til den registrerte er sikret. Folkehelseinstituttets oppgave med å analysere trender og forekomst, skjer på befolkningsnivå, og behovet for fødselsnummer henger sammen med behovet for å kunne sammenstille data fra flere kilder. MSIS oppfyller lovens krav til kryptert lagring av alle personidentifiserbare opplysninger.  All visning (dekryptering) av direkte identifiserbare personopplysninger, logges. Den registrerte har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og hvem som har sett opplysningene.