Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høypatogen fugleinfluensa A(H5N1): Vurdering av smitterisiko for mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høypatogen fugleinfluensa A(H5N1): Vurdering av smitterisiko for mennesker

Nyhet

Høypatogen fugleinfluensa A(H5N1): Vurdering av smitterisiko for mennesker

Folkehelseinstituttet har vurdert risikoen for smitte til mennesker med A(H5N1)-viruset som ble påvist hos høns i Rogaland i november som svært lav. Det er ikke påvist smitte til mennesker med dette viruset.

fugleinfluensa---Honer-2.jpg

Folkehelseinstituttet har vurdert risikoen for smitte til mennesker med A(H5N1)-viruset som ble påvist hos høns i Rogaland i november som svært lav. Det er ikke påvist smitte til mennesker med dette viruset.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) ble bekreftet på en gård med 7500 verpehøns i Klepp kommune i Rogaland 11. november i år. Dette er det første utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold i Norge. Viruset ble også påvist hos verpehøns på nabogården en knapp uke senere og hos ville andefugler. Folkehelseinstituttet har vurdert risiko for smitte med dette viruset til mennesker som svært lav.

Ingen tilfeller av smitte til mennesker

Analyse av arvematerialet fra utbruddsviruset hos høns i Rogaland bekrefter at viruset tilhører en genetisk undergruppe av H5-virus kalt 2.3.4.4b. Viruset er en ny genotype A(H5N1)-virus og viser størst likhet med virus fra fugl i Russland, og er også nært beslektet med A(H5N1)-virus som har gitt utbrudd hos fjørfe i Europa høsten 2021.

– Det er så langt ikke påvist smitte til mennesker med A(H5N1)-viruset som har forårsaket utbrudd hos fugl i Norge og Europa høsten 2021, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen.

Det er heller ikke funnet holdepunkter for at A(H5N1)-viruset som er påvist hos høns i Norge er mer smittsomt eller sykdomsfremkallende hos mennesker enn de andre influensavirusene vi har sett hos fugl i Europa de siste årene, understreker Tønnessen.

Svært lav risiko

Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) som er påvist hos høns i Norge høsten 2021 som svært lav.

Personer som har, eller har hatt, nær kontakt med mistenkt eller bekreftet smittet fjørfe uten bruk av beskyttelsesutstyr kan ha vært utsatt for større mengder smittestoff. Smitterisikoen for disse anses som lav og svært lav ved riktig bruk av beskyttelsesutstyr.

Det store genetiske mangfoldet blant influensavirus som sirkulerer hos ville fugler, virusets evne til å endre seg, samt begrenset kunnskap om det nylig introduserte A(H5N1) viruset, gjør at det er noe usikkerhet i vurderingene. 

Beslektede virus har vist smitteevne til pattedyr og mennesker

A(H5N1)-viruset fra høns i Rogaland har også enkelte likheter med andre H5-virus innenfor undergruppen 2.3.4.4b. Et eksempel er A(H5N8)-viruset som forårsaket utbrudd blant fjørfe og ville fugler i Europa i fjor. Dette viruset ble også påvist hos villfugl i Norge. Enkelte av disse beslektede virusene har i sjeldne tilfeller forårsaket sykdom hos pattedyr (sel, rev), og infeksjoner med milde eller ingen symptomer hos mennesker.

– Siden vi vet at beslektede virus i sjeldne tilfeller har smittet fra fugl til mennesker og pattedyr, er det viktig at vi fortsetter å følge med på endringer i A(H5N1)-viruset som kan føre til økt smitteevne for mennesker, sier Tønnessen.

Lenke til risikovurderingen:

Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker finnes på Mattilsynets og Folkehelseinstituttets nettsider.