Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyeste antall overdoser på 20 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyeste antall overdoser på 20 år

Nyhet

Dødsårsaksregisteret

Høyeste antall overdoser på 20 år

Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser. Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge. Svært sterk heroin og pandemi-restriksjoner kan være blant forklaringene.

Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser. Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge. Svært sterk heroin og pandemi-restriksjoner kan være blant forklaringene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Med 324 overdosedødsfall i 2020 er man igjen oppe på nivået fra rett etter årtusenskiftet.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Flere detaljer finner du i artikkelen Narkotikautløste dødsfall 2020.

Ikke så mange siden 2004

– Antall overdosedødsfall har ikke tippet 300 siden 2004, da det var 304 slike dødsfall, konstaterer Linn Gjersing.

Det var 411 narkotikautløste dødsfall i 2001 og 312 i 2002. Dødsraten var 8,6 per 100.000 i 2001, mens den var 6,1 i 2020.

I perioden fra 2010 til 2020 har antall dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 271 dødsfall per år med en rate på 5,2 per 100.000.

Les også:

Noen fylker peker seg ut

Dette er de viktigste 2020-tallene i kortform:

  • Viken:Dette fylket har det høyeste antallet narkotikautløste dødsfall siden 2001 med 87 dødsfall i 2020. Dette er 22 flere enn i 2019.
  • Oslo: Hovedstaden er tilbake til det gjennomsnittlige antallet narkotikautløste dødsfall de siste ti årene med 51 dødsfall, etter rekordlave 36 dødsfall i 2019.
  • Vestland: Dette fylket, som inkluderer Bergen, har 39 narkotikautløste dødsfall. Dette er 18 flere enn i 2019.

77 flere døde enn for ti år siden

Figur 1. Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2010–2020. Norge

Kilde: Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2010–2020. Norge Kilde: Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

I 2010 døde 247 personer av overdose, mot 324 i 2020 – altså 77 flere i 2020 enn i 2010. Det er naturlig at antallet narkotikautløste dødsfall varierer fra år til år, men i fjor var antallet høyere enn på mange år.

– Dette er overraskende siden antallet dødsfall i perioden mars til mai 2020, tall som ble publisert i september, ikke skilte seg ut fra samme periode i de foregående årene, sier Linn Gjersing.

Basert på dette ser hun ingen ting som tyder på at det totale antallet narkotikautløste dødsfall i 2020 skulle skille seg nevneverdig ut fra tidligere år. Det høyere antallet narkotikautløste dødsfall har derfor forekommet før og etter perioden mars til mai 2020.

Se de nye overdosetallene i Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank.

To aktuelle forklaringer

Gjersing trekker frem spesielt to faktorer som skiller 2020 fra de foregående årene:

  • sterkere heroin
  • pandemi-restriksjoner

Gjersing mener en sannsynlig medvirkende årsak til de høye overdosetallene er svært sterk heroin. I 2020 var det ifølge Kripos registrert enkelte heroinbeslag, der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene. Dette vil kunne forklare noe av økningen i heroindødsfall i 2020, men Gjersing utelukker heller ikke at de strenge tiltakene i forbindelse med pandemien kan være en annen mulig medvirkende faktor.

– Mange kommuner måtte i 2020 innføre omfattende restriksjoner og nedstengninger som følge av koronasituasjonen. Disse restriksjonene har sannsynligvis også rammet personer som er i risiko for narkotikautløste dødsfall, sier Gjersing.

Hun påpeker at fylkene Viken, Vestland og Oslo har hatt størst økning i antall dødsfall i 2020 sammenlignet med 2019. Samtidig har flere av kommunene i disse fylkene hatt den største belastningen i form av pandemi-restriksjoner i 2020.

Gjersing understreker at det ikke finnes data som sier noe om hvordan pandemi-restriksjonene kan ha medvirket til det høye antallet narkotikautløste dødsfall i 2020, eller hvilke restriksjoner som kan ha medvirket. I stedet tror hun det sannsynligvis er omfanget av stengte eller begrensede tiltak som samlet sett har medvirket til økt antall dødsfall i 2020, og at dette har kommet i tillegg til sterkere heroin.

Trolig ikke påvirket av nye prosedyrer i registeret

– Kan tallene være påvirket av den samtidige omleggingen til elektronisk meldesystem til Dødsårsaksregisteret?

– Bare 22 prosent av de narkotikautløste dødsfallene ble meldt elektronisk, og effekten av endret innmeldingsprosedyre vil derfor være ganske liten for denne gruppen. På generelt grunnlag kan vi likevel ikke utelukke at det kan ha spilt inn. Det kan også ha skjedd andre ting i 2020 som vi i dag ikke har oversikt over, og som også kan ha bidratt til det høye antallet dødsfall, sier Gjersing.

Hun understreker at det ble utført obduksjon i flere enn ni av ti tilfeller, noe som i vesentlig grad reduserer faren for feilklassifisering.

Vi antar derfor at overgangen til elektronisk meldesystem ikke er hovedårsaken til det høye antallet narkotikautløste dødsfall i 2020, sier hun.

Flest dødsfall blant menn

Fordelt på kjønn er tallene som følger:

  • 2020: 324 dødsfall, 31 prosent kvinner
  • 2019: 275 dødsfall, 30 prosent kvinner
  • 2018: 289 dødsfall, 28 prosent kvinner
  • 2017: 249 dødsfall, 29 prosent kvinner

Tallene viser dødsfall hos personer som på dødstidspunktet var bosatt i Norge.