Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fugleinfluensa bekreftet hos en besetning verpehøns i Rogaland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fugleinfluensa bekreftet hos en besetning verpehøns i Rogaland

Nyhet

Fugleinfluensa bekreftet hos en besetning verpehøns i Rogaland

Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i utbruddsarbeidet. Folkehelseinstituttet vurderer risiko for smitte til mennesker som svært lav.

Colourbox.com
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i utbruddsarbeidet. Folkehelseinstituttet vurderer risiko for smitte til mennesker som svært lav.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Veterinærinstituttet har i dag påvist fugleinfluensa (H5)-virus i en besetning av 7 500 verpehøns i Rogaland. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge.  

Mattilsynet følger opp hendelsen. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning til fugl. Veterinærinstituttet undersøker nærmere hvilket H5-virus som har forårsaket smitten. Folkehelseinstituttet ivaretar folkehelseaspektet ved å bistå veterinærmyndighetene og kommunehelsetjenesten lokalt med smittevernråd.  

Høypatogen fugleinfluensa er sterkt sykdomsfremkallende for fugler, men er vanligvis ikke forbundet med sykdom hos mennesker. Konsekvensene ved smitte til fjørfehold er alvorlige for fjørfenæringen. Det er i løpet av denne høsten sett flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler og fjørfe i Europa.  

– Det er ikke påvist sykdom hos mennesker tilknyttet disse utbruddene, sier seksjonsleder Karoline Bragstad 

FHI vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.  

– Det vil alltid være en liten mulighet for smitte til mennesker, det bør derfor tas enkelte forhåndsregler likevel for å forebygge smitte, sier Karoline Bragstad. 

Personer tilknyttet fjørfehold der det er mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør benytte personlig beskyttelsesutstyr. God håndhygiene anbefales etter kontakt med fugl.