Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprofilene 2021 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprofilene 2021 er publisert

Nyhet

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

illustrasjon av mennesker i alle aldre som er i fysisk aktivitet
Nå er folkehelseprofilene for 2021 publisert og kan lastes ned fra fhi.no.

Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne.

De fleste voksne beveger seg for lite

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen

 – Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring i FHI.

De som er helt inaktive har mest å tjene på å øke aktivitetsnivået.

10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag

Med 10 minutter mer aktivitet hver dag, vil flere oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet, se figur under.

Figur som viser andel som faktisk oppfyller anbefalingen for fysisk aktivitet og andelen som ville oppfylt anbefalingen med 10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag.
Andel som faktisk oppfyller anbefalingen for fysisk aktivitet og andelen som ville oppfylt anbefalingen med 10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag..

Kommunene har flere virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.

– Det er viktig at kommunene sørger for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet, sier Ekelund.

Temaartikkelen på midtsidene i årets profiler er skrevet i samarbeid med Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Nye indikatorer på plass

De nye indikatorene er:

  • gjennomføring i videregående opplæring
  • vedvarende lavinntekt
  • ikke i arbeid eller utdanning
  • kan svømme 200 meter, 17-åringer
  • trener sjeldnere enn ukentlig, 17-åringer

Samtlige indikatorer med utfyllende informasjon finnes i Kommunehelsa statistikkbank (åpnes i nytt vindu).

Flere av indikatorene i årets folkehelseprofil er basert på Ungdata-undersøkelsen. Nedstengningen av skolene i midten av mars 2020 fikk konsekvenser for gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen for 2020.

Her finner du folkehelseprofilene

Til presentasjoner