Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttet vant Digitaliseringsprisen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseinstituttet vant Digitaliseringsprisen

Nyhet

Folkehelseinstituttet vant Digitaliseringsprisen

Folkehelseinstituttet fikk Digitaliseringsprisen 2021 for arbeidet med laboratoriedatabasen for Meldingssystem for smittsomme sykdommer – som ble helt avgjørende under pandemien. Prisen ble delt ut av Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsprisen 2021. Foto: Digdir/Patrick Søfting-ORourke
Digitaliseringsprisen 2021. Foto: Digdir/Patrick Søfting-ORourke

Folkehelseinstituttet fikk Digitaliseringsprisen 2021 for arbeidet med laboratoriedatabasen for Meldingssystem for smittsomme sykdommer – som ble helt avgjørende under pandemien. Prisen ble delt ut av Digitaliseringsdirektoratet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Kåringen av årets digitale suksesshistorie i regi av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) ble gjort av deltakerne på Digitaliseringskonferansen gjennom en digital avstemning. Vinneren ble kåret onsdag 26. mai.

Prisen går til en kandidat i offentlig forvaltning som har klart å utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne, og samtidig effektivisere forvaltningen.

– En stor oppmuntring

– Prisen er en stor oppmuntring, og ikke minst en​​ anerkjennelse til oss på FHI og det store arbeidet vi har bidratt til. Vi har bygd videre på en grunnmur som mange har bygd på før oss, sier FHIs IT-direktør Roger Schäffer.

Laboratoriedatabasen for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS labdatabasen) ble etablert i løpet av noen få måneder i 2020, som en utvidelse av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Målet var å bidra til å bedre overvåkingen av smittsomme sykdommer i Norge, og som et sentralt tiltak for håndtering av covid-19-pandemien.

FHIs direktør Camilla Stoltenberg takker alle som har bidratt ​i arbeidet med løsningen. Sammen har de laget en løsning som FHI hadde behov for, men samtidig gjort løsningen tilgjengelig for mange andre utenfor FHI.

– Resultatet er en strømlinjeformet løsning som gir FHI, helsepersonell og ikke minst innbyggerne selv innsyn i eget prøveresultat straks det foreligger. Hadde vi ikke vi fått inn meldingene i MSIS labdatabasen, hadde vi heller ikke greid å gi råd og anbefalinger til Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen, sier Stoltenberg.

Utviklet i rekordfart under pandemien

MSIS labdatabasen ble etablert i løpet av noen få måneder i 2020, som en utvidelse av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Målet var å bidra til å bedre overvåkingen av smittsomme sykdommer i Norge, og som et sentralt tiltak for håndtering av covid-19-pandemien.

I starten av pandemien var testing, inkludert besvarelsen av prøver til pasienter, enormt ressurskrevende og tok lang tid. Ved hjelp av MSIS labdatabasen tar det nå bare minutter fra en covid-19-prøve er ferdig analysert og resultatet er sendt fra laboratoriet eller hurtigteststasjon, til den er tilgjengelig for innbyggere og helsepersonell.

Innbygger varsles når prøvesvaret er klart og kan da sjekke resultatet på helsenorge.no. Helsepersonell kan slå opp prøvesvar for pasienter i kjernejournal og kommunelegen kan sjekke prøvesvar for innbyggere i smittesporingsløsningen.

Det ble etablert et nytt kodeverk for mikrobiologiske resultater, slik at resultat av prøvesvarene ble fremvist likt uavhengig av hvilket laboratorium som hadde utført analysen.

​​​Stor samfunnsgevinst

MSIS labdatabasen har stor betydning for Norges evne til å ha sanntidig oversikt over testaktivitet i landet. Dette har vært et viktig bidrag til å ha kontroll på pandemien og gitt kunnskapsgrunnlag til iverksettelse av tiltak for å håndtere pandemien.

Med rundt 100.000 tester i uka, har visning på helsenorge.no spart helsepersonell for mange telefoner fra de som er testet og frigjort tid til pasientrettet arbeid.

Rask tilgang til prøvesvar for både helsepersonell og befolkning har gjort at tiltak som isolering og karantene har kunnet starte raskere, og samtidig redusert ventekarantene for befolkningen når resultatet er negativt.

Tjenesten er også viktig i gjenåpningen av samfunnet og grensene. Testinformasjon til koronasertifikat bygger på løsningen.

– Dette har vært en utrolig digital reise der alle aktørene har stått på for å etablere en 24/7-løsning som har gjort det mulig for befolkningen, myndighetene, kommunene og helsetjenesten til enhver tid ha oversikt over covid-19-prøvesvar. Samarbeid på tvers samt en vilje til å tenke løsninger og muligheter utover sin egen organisasjon kjennetegner de som har gjort dette mulig, sier Karianne Johansen, som er dataansvarlig for løsningen.​

​​​Samarbeid på kryss og tvers

Løsningen har krevd et stort tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, hvor alle involverte bidro med å løse utfordringer knyttet til personvern, datasikkerhet, IT-utvikling og juridiske avklaringer.

For å tilby grensesnitt mot MSIS labdatabasen for flere aktører, ble det etablert ny infrastruktur med døgnkontinuerlig drift. Et omfattende tverrsektorielt samarbeid mellom mikrobiologiske laboratorier, Norsk helsenett, Helsedirektoratet, KS, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet ble etablert.

Tilbakemeldinger fra brukere av helsenorge.no ble en pådriver for standardisering, og mer enhetlig fremvisning av resultat av prøvesvar. Dette bedret hjelpetekstene som kunne gis til befolkningen, og sikret mot misforståelse av svarene.

– Dette har vært et fantastisk arbeid basert på smidig arbeidsmetodikk med mange dyktige ansatte i ulike deler av instituttet. Etableringen av MSIS labdatabasen har gått så fort at vi aldri har hatt tid til å finne et godt navn på løsningen. Dette er jo i realiteten et helt sentralt informasjonsnav som har vokst seg til den viktigste samhandlingsløsningen under pandemien. Systemet er blitt fundament for veldig mange andre covid-19-løsninger, og har bidratt med en rekke direkte og indirekte gevinster, sier IT-direktør Roger Schäffer. 

​​Om Digitaliseringsprisen

FHI ble nominert til prisen sammen med to andre kandidater​; Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)​ for nasjonal portal for bekymringsmelding, og Kystverket for digitale fellesløsninger som bidrar til en mer effektiv, bærekraftig og velkoordinert bruk av kyst og sjø.

I forbindelse med avstemningen, har Digdir laget videoer som presenterer de nominerte.

Ta en kikk på videoen om MSIS labdatabasen. Den er vel verdt å bruke 3 minutter på.