Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folk brukte mindre antibiotika og forkjølelsesmidler under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folk brukte mindre antibiotika og forkjølelsesmidler under pandemien

Nyhet

Folk brukte mindre antibiotika og forkjølelsesmidler under pandemien

Det var en markant nedgang i bruk av antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler i pandemiåret 2020. Andel barn i alder 0–4 år som fikk antibiotika ble redusert med nesten 40 prosent, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

forkjølelse.jpg

Det var en markant nedgang i bruk av antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler i pandemiåret 2020. Andel barn i alder 0–4 år som fikk antibiotika ble redusert med nesten 40 prosent, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye tallene kommer fram i Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2016–2020» fra Folkehelseinstituttet med data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

– Den kraftige nedgangen i antibiotika og hoste- og forkjølelsesmidler har trolig sammenheng med lavere forekomst av infeksjoner under pandemien, sier overlege Hilchen Sommerschild i Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelstatistikk.

Mindre antibiotika, særlig hos barn og unge

Fra 2019 til 2020 ble salget av antibiotika redusert med 7,4 prosent målt i doser. Denne nedgangen bekreftes i en rapport i Tidsskrift for den norske legeforening (1).

Det er en tydelig reduksjon i salget av fenoksymetylpenicillin (Apocillin®, Weifapenin®).

– Hvordan forklarer du det?

– Det skyldes trolig lavere forekomst av luftveisinfeksjoner, ettersom dette preparatet er førstevalg når infeksjonen er ukomplisert, svarer Sommerschild.

Figur 1 viser andel brukere av antibiotika (J01) i 2019 og 2020, fordelt på aldersgrupper og kjønn. Fra 2019 til 2020 er andel barn i småbarnsalder (0–4 år) som har fått utlevert antibiotika på resept, gått ned med nesten 40 prosent. Også hos ungdom er det en kraftig nedgang i antibiotikabruk fra 2019 til 2020. Toppen som sees ved 19-års alder i figuren for både kvinner og menn i 2019, er kraftig redusert i 2020.

– Dette har sannsynligvis sammenheng med stengte skoler og omfattende smitteverntiltak i forbindelse med russefeiringen våren 2020, sier Sommerschild.

I eldre aldersgrupper er nedgangen i andel brukere av antibiotika fra 2019 til 2020 ikke like stor, bare 7 prosent hos personer over 75 år.

Figur 1: Andel brukere av antibiotika (J01 unntatt metenamin) i 2019 og 2020 fordelt på alder og kjønn. Kilde: Reseptregisteret.
Figur 1: Andel brukere av antibiotika (J01 unntatt metenamin) i 2019 og 2020 fordelt på alder og kjønn. Kilde: Reseptregisteret.

Halvert bruk av hostedempende midler

Bruken av hostedempende legemidler som etylmorfin (Cosylan®) gikk kraftig ned, viser tall fra rapporten. Reseptregisteret viser at antall personer som fikk minst én resept på slike legemidler (R05D) gikk fra nær 270.000 i 2019 til nær 140.000 i 2020, nesten en halvering. 

– Dette, sammen med lavere bruk av antibiotika, peker også i retning av lavere forekomst av luftveisinfeksjoner under pandemien, sier Sommerschild.

Andel brukere i befolkningen for utvalgte, store legemiddelgrupper

Reseptregisteret inneholder data for utvalgte legemiddelgrupper. Tabell 1 viser data for andel brukere de fem siste årene i årene 2016–2020. For 2020 er det i tillegg beregnet prosentvis andel kvinner av det totale antallet brukere innen hver legemiddelgruppe. 

Utover markant nedgang i legemiddelgruppene som nevnt ovenfor, er det bare mindre endringer i totalforbruk i de andre legemiddelgruppene. Folkehelseinstituttet vil undersøke dette på mer detaljert nivå etter hvert. 

 
Tabell 1.  Andel brukere (per 1000 innbyggere) i forhåndsdefinerte legemiddelgrupper i 2016–2020, samt i 2020 andel kvinner (%) innenfor hver gruppe. Data er tilgjengelige i Reseptregisteret (www.reseptregisteret.no).

Legemiddelgrupper

Andel brukere per 1000 innbyggere

Andel kvinner (%) i legemiddel-gruppen

2016

2017

2018

2019

2020

2020

ADHD-midler
(ATC-koder: C02AC02, N06BA01, N06BA02, N06BA04, N05BA09 og N06BA12)

7,9

8,5

9,0

9,7

10,7

42 %

Smertestillende midler (unntatt morfinliknende virkestoffer
(ATC-koder: M01A og N02B) 1)

200,9

205,7

205,8

209,4

211,7

59 %

Smertestillende midler
(ATC-koder: M01A, N02A and N02B) 1)

236,4

239,6

238,8

241,1

241,5

58 %

Smertestillende midler (opioider),
(ATC-kode: N02A)

106,7

106,7

105,3

104,7

102,3

56 %

Antibiotika (ATC-kode: J01)

211,6

201,2

192,8

194,8

165,1

61 %

Antibiotika ekskl. metenamin
(ATC-kode: J01 ekskl. J01XX05)

209,7

199,1

190,6

192,9

162,9

61 %

Demensmidler (ATC-kode: N06D)

2,9

2,9

2,9

2,8

2,7

59 %

Antidepressiva (ATC-kode: N06A)

62,9

62,9

62,7

64,0

65,6

66 %

Allergimidler
(ATC-koder: R06A, R01AC, R01AD, R01B, S01G) 2)

167,1

175,7

179,4

190,9

190,0

57 %

Blodtrykksmidler, brukes også ved andre hjerte/kar sykdommer
(ATC-kodes: C02, C03, C07, C08 og C09)

166,5

168,4

169,8

171,4

173,4

49 %

Migrenemidler (ATC-kode: N02C)

20,6

21,9

22,4

23,5

23,9

80 %

Prevensjonsmidler unntatt spiraler og vaginalringer
(ATC-kode: G03A)

67,6

66,5

65,1

64,8

64,3

100 %

Diabetesmidler (ATC-kode: A10)

35,0

36,4

37,5

38,8

41,1

43 %

Potensmidler (ATC-kode: G04BE)

18,0

19,3

20,3

21,1

18,5

0 %

Hormontilskudd ved overgangsalder
(ATC-koder: G03C and G03F)

34,8

35,4

36,4

37,8

38,8

100 %

Sovemidler (ATC-kode: N05C)

82,3

82,6

82,3

83,4

84,8

63 %

Sovemidler og beroligende midler (ATC-koder N05B og N05C)

110,8

110,6

109,6

110,2

110,2

63 %

Sovemidler ekskl. melatonin og midazolam
(ATC-kode: N05C, ekskl. N05CH01 og N05CD08)

70,9

69,1

67,6

66,9

65,8

65 %

Kolesterolsenkende midler
(ATC-kode: C10)

104,3

107,5

109,6

111,4

114,0

44 %

Astma- og KOLS-midler
(ATC-kode R03, ekskl. R03CA)

84,9

86,2

86,6

88,8

86,8

55 %

1) ATC-gruppene M01A og N02B inneholder flere reseptfrie legemidler. Reelt antall l brukere vil dermed være høyere enn antall brukere i databasen
2) Gruppen inneholder mange reseptfrie legemidler. Reelt antall brukere vil dermed være høyere enn antall brukere i databasen 

De to kildene bak rapporten

Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2016–2020» inneholder tall fra to datakilder, Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

  • Grossistbasert legemiddelstatistikk omfatter totalt salg av legemidler fra grossist til apotek, helseinstitusjoner og dagligvarehandel.
  • Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle landets apotek om legemidler som er foreskrevet på resept og utlevert fra apotek.

Disse dataene samlet gir et utfyllende bilde av legemiddelforbruket i Norge.