Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI skal bidra til sterkere folkehelseinstitusjoner og -systemer globalt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI skal bidra til sterkere folkehelseinstitusjoner og -systemer globalt

Nyhet

FHI skal bidra til sterkere folkehelseinstitusjoner og -systemer globalt

Folkehelseinstituttet har nylig inngått en fireårs-kontrakt med Norad om å støtte utviklingen av nasjonale folkehelseinstitusjoner og helsesystemer i lav- og mellominntektsland.

Det er laget gode forhold for håndhygiene ved grensen mellom Zambia og Malawi. Foto: Kari Schrøder Hansen, FHI
Det er laget gode forhold for håndhygiene ved grensen mellom Zambia og Malawi. Foto: Kari Schrøder Hansen, FHI

Folkehelseinstituttet har nylig inngått en fireårs-kontrakt med Norad om å støtte utviklingen av nasjonale folkehelseinstitusjoner og helsesystemer i lav- og mellominntektsland.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det nye programmet, «Building stronger public health institutions and systems» (BIS), omfatter samarbeid med seks land i tillegg til globalt og regionalt arbeid for å styrke folkehelsen. Ghana, Malawi, og Palestina er de tre viktigste samarbeidslandene ved oppstarten av programmet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har samarbeidet med disse landene i mange år, og dette programmet bygger videre på mye av arbeidet som er gjort gjennom to tidligere programmer: Global Health Preparedness Program (GHPP) og Universal Health Coverage (UHC).

I Etiopia, Nepal og Uganda er samarbeidet i en tidlig fase. I tillegg vil programmet bidra til folkehelsen gjennom multinasjonale organisasjoner som WHO, Africa Center for Disease Control and Prevention (Africa CDC) og International Association for National Public Health Institutes (IANPHI).

Programmet er finansiert med støtte fra Norad, for en periode på fire år (2021–2025).

Visjoner

Hovedmålet med dette programmet er å bidra til å bygge kompetente og robuste helsesystemer underbygget av sterke folkehelseinstitusjoner.

Fungerende avdelingsdirektør Kari Schrøder Hansen i Klynge for global helse, som har ledet oppstarten av programmet, sier:

– Gjennom dette programmet håper vi å etablere et langvarig forhold til partnerinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. I tillegg håper vi at både Folkehelseinstituttet og Norad får mer kunnskap om institusjonelt samarbeid innen folkehelse i land med ulike helsesystem og kontekster.

Direktøren i Norad, Bård Vegar Solhjell, roser FHI for sitt arbeid med global helse. På et allmøte om temaet på FHI kommenterte han at FHI var et naturlig valg for dette arbeidet, og at det er viktig å drive langsiktig utvikling for å bygge institusjoner i andre land. Dette sa han om den nye samarbeidsavtalen:

– Folkehelseinstituttet er en helt sentral samarbeidspartner for oss når det gjelder helse og institusjonsbygging. Dette er et eksempel på langsiktig utvikling framfor akutt bistand her og nå. Det er en måte for et samarbeidene land å ta bedre hånd om egne helseutfordringer over tid. I Malawi for eksempel, som er verdens fjerde mest fattig land, skal man bygge en institusjon nesten helt fra bunnen av. Å hjelpe dem å bygge en basisinfrastruktur gjør at Malawi litt bedre kan håndtere egne helseutfordringer.

Bård Vegar Solhjell, leder for Norad, på FHI-møtet om global helse. Foto: FHI.
Bård Vegar Solhjell, leder for Norad, på FHI-møtet om global helse. Foto: FHI.

Han mener at arbeidet Norad og FHI gjør på langsiktig utvikling er blant de mest effektive tingene (å bruke penger på) fordi det kan gi en varig effekt.

Arbeidsområder

Programmet skal jobbe innenfor ulike områder innen folkehelse. Disse inkluderer blant annet områder innen helsesikkerhet, ikke-smittsomme sykdommer samt mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse. Sammen med partnere vil programmet bruke Health Technology Assessment (HTA) for å støtte beslutningstaking. Programmet vil også fokusere på dialog, samhandling og delt læring med institusjonelle nettverk og initiativer på globalt nivå.

Kjerneverdier og prinsipper

Det er utviklet noen kjerneverdier og prinsipper som vil bli førende for det fremtidige samarbeidet:

  • Kontekst og rettferdighet – Kontekstuell analyse og forståelse er forutsetninger for å danne partnerskap og arbeide internt i institusjoner for å forbedre systemer og kapasitet.
  • Partnerskap – Partnerskap vil være basert på egenkapital, nasjonale forespørsler og være på linje med nasjonale planer og strategier og fokusere på gjensidig avtalte leveranser og mål.
  • Bærekraft – For å fremme bærekraft vil samarbeid være basert på langsiktige partnerskap og lokalkunnskap.
  • Likestilling og menneskerettigheter – Likestilling i folkehelse og tilgang til tjenester er avgjørende for å oppnå universell helsedekning. Programmet skal fremme kjønnssensitiv planlegging av folkehelsetiltak og organisering av tjenester samtidig som det utvikler og analyserer folkehelsedata og indikatorer. Programmet vil også fremme menneskerettigheter, spesielt retten til liv og retten til helse.