Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI bidrar til politikkanbefaling i internasjonalt klimasamarbeid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI bidrar til politikkanbefaling i internasjonalt klimasamarbeid

Nyhet

FHI bidrar til politikkanbefaling i internasjonalt klimasamarbeid

“The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change” er et internasjonalt forskningssamarbeid som belyser hvordan klimaendringer og naturødeleggelse truer folkehelsen verden over. FHI deltar, og har nylig bidratt til en politikkanbefaling som er spesielt relevant for norske forhold.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

“The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change” er et internasjonalt forskningssamarbeid som belyser hvordan klimaendringer og naturødeleggelse truer folkehelsen verden over. FHI deltar, og har nylig bidratt til en politikkanbefaling som er spesielt relevant for norske forhold.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

FN og en rekke forskere og forskningsinstitusjoner gir ut årlige rapporter om nye forskningsresultater og politikkanbefalinger (Lancet Countdown-rapporter).

The 2021 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change” ble publisert 21. oktober. For første gang har Norge bidratt med en politikkanbefaling til rapporten. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Folkehelseinstituttet (FHI), og inneholder tre konkrete forslag som er spesielt relevant for norske forhold: 

  • Helsemyndighetene i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bør utvikle offentlige risikoanalyser som viser koblingene mellom klimaendringer og fysisk og psykisk helse.
  • Helseberedskap og beredskapsplaner må tydeligere ta hensyn til hendelser som skyldes klimaendringer og naturødeleggelse, og bør koordineres av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Media bør løfte og formidle klimaendringer som folkehelsetrussel. 

Les den norske politikkanbefalingen:

Klima og miljø – et satsingsområde for FHI

Klimaendringer og helse er en av FHIs strategiske satsinger, og instituttet har etablert en egen enhet som særlig skal arbeide med klima, miljø, mat og helse. 

– Fagområdet for klima og miljø er en stor og nødvendig satsing for FHI. Interessen fra omverden er stor, og vi må sørge for å rette vår innsats i klima-arbeidet mot de problemstillingene vi har best forutsetning for å ta tak i, sammen med dyktige partnere nasjonalt og internasjonalt, sier områdedirektør Ågot Aakra ved FHI.

Klimaendringer, forurensning og naturødeleggelse er blant de største trusler mot menneskers helse globalt. Klimaendringer kan påvirke den psykiske og fysiske helsen i befolkningen på flere måter: fra luftveis- og hjerte- og karsykdom, allergi, skader og død knyttet til ekstreme værhendelser, til endringer i utbredelse og geografisk fordeling av smittsomme sykdommer og antimikrobiell resistens.

Folkehelseinstituttets faglige bredde skal utvikle ny kunnskap om årsaker, risiko, helseeffekter og tiltak, med utgangspunkt i instituttets metodekompetanse og infrastruktur, som helseregistre, helseundersøkelser, laboratorier og biobanker. Samtidig skal FHI styrke kunnskapen om mat som er sunn, trygg og bærekraftig i et globalt perspektiv.

– Vi har særlig gode forutsetninger for å bidra med kunnskap om kosthold og helseeffekter, og kunnskap om mattrygghet, sier Ågot Aakra.

Se også: FHIs strategi mot 2024 – klimaendringer og helse