Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre lungedødsfall i pandemiåret 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre lungedødsfall i pandemiåret 2020

Nyhet

Dødsårsaksregisteret

Færre lungedødsfall i pandemiåret 2020

I pandemiåret 2020 døde 624 færre personer av lungesykdommer enn i 2019. Dette gir en lavere dødelighetsrate enn det som er forventet sammenliknet med tidligere år, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret.

I pandemiåret 2020 døde 624 færre personer av lungesykdommer enn i 2019. Dette gir en lavere dødelighetsrate enn det som er forventet sammenliknet med tidligere år, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dødeligheten av lungesykdommer er lavere i 2020 enn tidligere år, ifølge de nye tallene som Dødsårsaksregisteret har publisert i sin statistikkbank. Også for demens er dødeligheten lavere enn forventet. For hjerte- og karsykdommer og kreft fortsetter trenden med fallende dødelighet i 2020.

Det er i 2020 innrapportert flere dødsfall som skyldes alkohol enn i foregående år. Antallet narkotikautløste dødsfall (overdoser) er det høyeste siden 2001. Selvmordsraten er tilnærmet uendret.

Se de viktigste tendensene i artikkelen Tall fra Dødsårsaksregisteret 2020.

De store gruppene

Figur 1. Dødelighet av de fem store dødsårsaksgruppene 2011–2020, begge kjønn samlet. Aldersstandardiserte rater. Ytre årsak inkluderer ulykker, drap og selvmord..
Figur 1. Dødelighet av de fem store dødsårsaksgruppene 2011–2020, begge kjønn samlet. Aldersstandardiserte rater. Ytre årsak inkluderer ulykker, drap og selvmord..

Færre luftveisinfeksjoner

I 2020 døde i alt 3754 personer av lungesykdom, det var 624 færre enn i 2019. Dette tilsvarer en 18 prosent lavere dødsrate enn forventet i 2020.

– Færre døde av både lungebetennelse, influensa og kols, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun sier at dette samsvarer med tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som i 2020 har registrert langt færre smittsomme sykdommer som influensa og andre luftveisvirus enn tidligere år. Vi ser også lavere dødsfall for demens som kan ha sammenheng med færre luftveisinfeksjoner. Blant eldre og skrøpelige personer med andre kroniske sykdommer kan luftveisinfeksjoner i mange tilfeller bidra til å fremskynde døden.

Figur 2. Aldersstandardisert dødsrate per 100.000 for lungesykdommer som dødsårsak. Prediksjonsbånd (prediksjonsintervall)* er basert på trend for 2010–2019. Verdier mellom prediksjonsbåndene er innenfor forventet variasjon med 95 % sannsynlighet.
Figur 2. Aldersstandardisert dødsrate per 100.000 for lungesykdommer som dødsårsak. Prediksjonsbånd (prediksjonsintervall)* er basert på trend for 2010–2019. Verdier mellom prediksjonsbåndene er innenfor forventet variasjon med 95 % sannsynlighet.

*Et prediksjonsbånd (prediksjonsintervall) er et estimat på et intervall der en fremtidig observasjon vil falle innenfor, her med 95 % sannsynlighet, gitt det som allerede er observert tidligere. Forutsigelsesintervall.

Smitteverndugnaden kan ha spilt inn

– Hva kan være forklaringen på at færre dør av lungesykdommer i 2020 enn årene før?

– Færre luftveisinfeksjoner kan tyde på at befolkningen har fulgt anbefalingene om blant annet sosial distansering, håndvask og bruk av munnbind. Dette er den mest sannsynlige årsaken til redusert dødelighet av lungesykdommer, svarer Frode Forland, fagdirektør for smittevern, miljø og helse i FHI.

Ingen tegn til flere selvmord

Dødsårsaksstatistikken for 2020 viser ingen tegn til flere selvmord under pandemien enn tidligere år. Det er registrert 639 selvmord i 2020 mot 652 i 2019 og 674 i 2018. Den aldersstandardisert selvmordsraten i 2020 ligger innenfor det som er forventet ut fra utviklingen mellom 2010 og 2019.

– Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord det første året av pandemien har man også sett i mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord.

Les også:

Høyeste antall overdoser på 20 år

Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (overdoser) var 324 i 2020. Dette er det høyeste antallet dødsfall som er registrert siden 2001.

Økningen er spesielt høy for dødsfall som følge av heroin og andre opioider som morfin, kodein og oksykodon.

– Det er naturlig at antallet narkotikautløste dødsfall varierer fra år til år, men i 2020 er det høyere enn på mange år, sier seniorforsker Linn Gjersing i FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Les også:

Koronadødsfall i Dødsårsaksregisteret

I 2020 er det registrert 459 covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret. 415 (90 %) er registrert som underliggende dødsårsak.

Les også: