Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar

Nyhet

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar

Publisert

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.


Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

Watle oppfordrer personer som bruker de immundempende medisinene som er i oversikten om å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen selv, så de kan få vaksine så raskt som mulig.  

De fleste pasienter dette gjelder skal vaksineres i sin hjemkommune. Kommunene beslutter organisering av tilbudet selv, noe som innebærer at noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling, sier Watle. 

Kommunene legger ut informasjon om hvordan de organiserer tilbudet på sine hjemmesider. 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over hvilke medisiner 

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine:  

Listen per 13.09.2021:  

Pasienter som bruker følgende medikamenter for immunmedierte sykdommer, er aktuelle for 3. dose koronavaksine:

Abatacept (Orencia®) 

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) 

Anakinra (Kineret® 

Azathioprin (Imurel®) 

Baricitinib (Olumiant®) 

Belimumab (Benlysta® 

Brodalumab (Kyntheum® 

Certolizumab pegol (Cimizia®) 

Ciklosporin (Sandimmun®) 

Cortison >100 mg daglig >1mnd 

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd 

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) 

Filgotinib (Jyseleca® 

Fingolimod (Gilenya®) 

Golilumab (Simponi®) 

Guselkumab (Tremfya® 

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd 

Iksekizumab (Talz®) 

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 

Leflunomid (Arava®) 

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) 

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd 

Mykofenolat (Cellcept®) 

Okrelizumab (Ocrevus® 2,3 

Omalizumab (Xolair®) 

Ozanimod (Zeposia®) 

Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd 

Rilonacept (Arcalyst® 

Risankizumab (Skyrizi®) 

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 

Secukinumab (Cosentyx® 

Sulfasalazin (Salazopyrin®) 

Takrolimus (Prograf®

Tocilizumab (RoActemra®) 

Tofacitinib (Xeljanz®) 

Upadacitinib (Rinvoq®) 

Ustekinumab (Stelara®) 

Vedolizumab (Entyvio®) 

1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 

2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. 

3Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.  

Denne listen er laget på bakgrunn av diskusjon i de kliniske forskningsmiljøene innen covid-19-vaksineforskning på personer med immundempende behandling og med representanter fra Norsk Revmatologisk Forening, Norsk Gastroenterologisk Forening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi og Norsk Infeksjonsmedisinsk Forening. Listen er sammenfattet av Gro Owren Nygaard (overlege, PhD nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus), Guro Løvik Goll (overlege, PhD, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus) og Marte Lie Høivik (overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus). Forfatterne understreker at listen kan endre seg med endret kunnskapsgrunnlag.