Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bedre stat-prisen til Direktoratet for e-helse og FHI»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bedre stat-prisen til Direktoratet for e-helse og FHI

Nyhet

Bedre stat-prisen til Direktoratet for e-helse og FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak.

fra bedre stat utdelingen
Fra venstre finansminister Jan Tore Sanner, direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg og direktør for DFØ, Hilde Singsaas. Foto: DFØ

Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Med denne løsningen kommer informasjonen raskere fram og blir dermed raskere tilgjengelig for bruk i helseovervåkning, beredskapsarbeid og forskning. Denne løsningen bidrar til en sikker og rask oppdatering av informasjon om dødsfall, som dermed raskere blir tilgjengelig for bruk i helseovervåkning, beredskapsarbeid og forskning.

Camilla Stoltenberg
Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: DFØ

- Jeg vil gratulere de som har jobbet med dette med en vel fortjent og veldig gledelig pris, sier Camilla Stoltenberg. – Alle som har bidratt fortjener stor takk. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber godt sammen om nasjonal innføring av digitale verktøy i helsesektoren. Dette bidrar til å forenkle legers og offentlige etaters arbeidshverdag, forbedre personvernet og øke kvaliteten på dataene i helseregistrene, sier hun.

Enklere, raskere og med bedre personvern

- Dette er en flott anerkjennelse av det arbeidet som er gjort for å effektivisere Dødsårsaksregisteret, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling på FHI.

Før utprøvingen av elektronisk melding av dødsårsak startet i 2018, var arbeidsflyten papirbasert. Papirmeldingene kom sent frem og la begrensninger på hvor raskt og godt dataene i Dødsårsaksregisteret kunne oppdateres.

Den elektroniske dødsmeldingen bidrar til bedre personvern og bedre informasjonssikkerhet. Sensitive opplysninger om dødsårsak er ikke lenger synlig for de mange ulike aktørene som er involvert ved et dødsfall, og man unngår at opplysninger kommer på avveie og kan kopieres. Løsningen reduserer også i stor grad behovet for manuell saksbehandling, noe som er en stor utfordring ved papirmeldingen.

I april 2020 steg antall elektroniske meldinger markant. Økningen skyldes spesielt en oppfordring fra FHI til helsesektoren om å melde Covid-19-dødsfall elektronisk. Selv om elektronisk dødsmelding ikke blir obligatorisk før i 2022, mottas allerede godt over halvparten av meldingene nå elektronisk. I desember 2020 mottok FHI rundt 65 % av forventet antall meldinger om dødsårsak elektronisk. Alle de elektroniske meldingene som er mottatt i 2020 er ferdig registrert og kodet, noe som ved bruk av papirmelding først ville vært ferdig langt ut i 2021.

Prosjektet har vært et tverrsektorielt samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett som sentrale deltakere, men også andre aktører som Skatteetaten, Kommunenes sentralforbund, regionale helseforetak og Oslo byfogdembete har bidratt med uvurderlig innsats. Dette har resultert i en helhetlig løsning for melding av dødsfall og dødsårsak som gir store samfunnsgevinster, ikke bare ved raskere tilgjengelig informasjon om dødsfall og bedre personvern, men også mulighet for raskere avslutning av oppgjør og skifte og offentlige tjenester som trygd og pensjon.

Finansministeren delte ut prisen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i dag.

– Rask oppdatering av informasjon om dødsfall er nødvendig for å kunne drive helseovervåkning og beredskapsarbeid. Verdien av dette har blitt tydelig i forbindelse med den pågående pandemien, sier Sanner.