Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Baby-boom startet ni måneder etter korona-nedstengningen

De ni første månedene i 2021 ble det født 2037 flere barn i Norge enn samme periode i året før: første topp ni måneder etter nedstengningen våren 2020, den andre etter en sommer med reiserestriksjoner.

fra Getty images CD
fra Getty images CD

De ni første månedene i 2021 ble det født 2037 flere barn i Norge enn samme periode i året før: første topp ni måneder etter nedstengningen våren 2020, den andre etter en sommer med reiserestriksjoner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I august meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) at det mellom april og juni i år ble født 575 flere barn enn på samme tid i fjor. Nå viser Medisinsk fødselsregisters foreløpige tall fra de første ni månedene i år at det har vært 2037 flere fødsler enn tilsvarende periode året før.

– Dette er interessant, ikke minst sett i lys av nedgangen i antall fødsler årlig, fra 63.000 til 53.000 fødsler i løpet av tolv år. Det er overraskende at trenden snur omtrent ni måneder etter nedstengningen av Norge våren 2020. Om denne tendensen bare er midlertidig eller vil fortsette, får vi vite mer om i løpet av et par år, sier overlege Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Tallenes tale

Sammenlignbare tall for antall fødsler for perioden januar–september i 2020 og 2021:

Januar–september 2021

43 661

Januar–september 2020

41 624

Endring

 +2037      (+4,9 %)

 • Kvinner i Norge føder stadig færre barn, men de ni første månedene i 2021 ble det totalt født 2037 flere barn (+4,9 prosent) enn i den samme perioden i 2020.
 • Gjennomsnittlig antall barn som fødes per 1000 kvinner i fruktbar alder (fertilitetsraten) i 2020 var den laveste i fødselsregisterets historie (1).
 • De høyere fødselstallene i 2021 må ses i lys av dette. Fertilitetsraten har vært nedadgående siden 2009.

Vendepunkt ni måneder etter nedstengningen

Januar 2021 var første måneden på flere år at fødselstallene økte. Denne måneden ble det født 215 flere barn enn i januar 2020, også det en økning på 4,9 prosent. Barn som ble født i januar 2021 ble unnfanget i april 2020, bare noen uker etter nedstengningen av Norge den 12. mars.

Deretter fortsatte trenden med flere fødsler, og den største økningen ser vi i mars 2021. Denne måneden ble det født 376 flere barn enn i mars 2020, en økning på 8,3 prosent. De barna som ble født denne måneden ble unnfanget sommeren 2020, altså den første sommeren med koronatiltak og reiserestriksjoner.

– Hva kan være årsaken til at trenden med stadig færre fødsler snudde ni måneder etter nedstengingen i mars 2020?

– Vi har ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette, så det vil bare være spekulasjoner. Det vanlige er at man utsetter å få barn i krisetider, så dette avviker fra mønsteret, svarer Ferenc Macsali.

Han viser til tidligere rapporter fra USA og Europa som har vist at opplevd økonomisk usikkerhet, påvirker fødselstall i negativ retning.

– Dette ser ikke til å ha påvirket de norske tallene. Foreløpige tall for resten av verden viser imidlertid at også Danmark, Nederland, Ungarn og Kroatia har økte fødselstall fra vinteren og våren 2021, men for de fleste andre europeiske land er det ingen endring eller nedgang, sier han.

Størst økning i nord

De nye tallene fra Medisinsk fødselsregister viser at fødselstallet økte i alle fylker og regioner i de ni første månedene i 2020 sammenlignet med 2021:

 • Helse Nord:       +10,4 prosent
 • Helse Midt:       +6,5 prosent
 • Helse Vest:        +6,2 prosent
 • Helse Sør-Øst:   +3,2 prosent

På fylkesnivå økte de to fylkene Nordland (+13,7 prosent) og Troms og Finnmark (+7,7 prosent) mest. Minst økning hadde Innlandet og Vestfold og Telemark.

Bofylke

Endring 2020–2021 (%)

Viken

+3,9

Oslo

+3,0

Innlandet

+2,0

Vestfold og Telemark

+2,0

Agder

+5,7

Rogaland

+6,1

Vestland

+5,5

Møre og Romsdal

+6,3

Trøndelag

+7,6

Nordland

+13,7

Troms og Finnmark

+7,7

Andregangsfødende øker mest

Kvinner som fødte sitt andre barn står for den største økningen med 900 flere fødte barn i perioden januar–september 2021 enn i den samme perioden i 2020. Også blant førstegangsfødende og andre flergangsfødende er det en økning.

– Kan økningen i antall fødsler ha sammenheng med nedgangen i aborttallene i 2020, og da spesielt i sommermånedene?

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvilken betydning nedgangen i aborttallene for 2020 har for de økte fødselstallene i 2021, svarer Ferenc Macsali.


Referanser:

 1. 2020-tallene fra Medisinsk fødselsregister 
 2. Ferre vert gravide, Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Comolli CL. The fertility response to the Great Recession in Europe and the United States: Structural economic conditions and perceived economic uncertainty. Demogr Res 2017; 36: 1549–600.
 4. Human fertility database