Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport fra Giftinformasjonen 2020 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport fra Giftinformasjonen 2020 er publisert

Nyhet

Årsrapport fra Giftinformasjonen 2020 er publisert

I 2020 mottok giftinformasjonen flere telefonhenvendelser enn noe tidligere år, med totalt 47 437 henvendelser, viser den nylig publiserte årsrapporten. I nesten 30.000 av dem var årsaken uhell.

I 2020 mottok giftinformasjonen flere telefonhenvendelser enn noe tidligere år, med totalt 47 437 henvendelser, viser den nylig publiserte årsrapporten. I nesten 30.000 av dem var årsaken uhell.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Giftinformasjonen gir informasjon, råd og behandlingsveiledning ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare, til allmennhet og helsepersonell. Tjenesten er døgnåpen og betjener hele landet.

I 2020 hadde Giftinformasjonen flere telefonhenvendelser enn noe tidligere år med totalt 47 437 henvendelser, en økning på 10,3 % fra 2019. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste typer henvendelser. Endringene er i hovedsak videreføring av trender vi har sett over flere år.

I nesten 30 000 av henvendelsene var årsaken til eksponeringen uhell. Dette omfatter at personer har vært uheldig og fått noe i øyet, pustet inn gass, uhell med medikamenter, tatt feil av vannflaske og kjemikalier eller barn som har utforsket verden ved å smake på ulike ting.

Giftinformasjonen skal bidra til at personer får riktig behandling ved forgiftning, og dermed forhindre skade og redde liv. Tjenesten skal bidra til at pasienter behandles på riktig nivå i helsetjenesten, og vil i mange tilfeller kunne avverge unødig transport, sykehusinnleggelse og behandling.

Virksomheten skal også bidra til å skape større trygghet for personer involvert i forgiftningsuhell og ved forgiftningsfare. Gode førstehjelpsråd, samt informasjon om hva som trygt kan følges med på hjemme og hva som krever videre oppfølging, gjør dette mulig.

Noen trekk fra henvendelsesstatistikken 2020

  • Giftinformasjonen mottok 47437 henvendelser i 2020, som er det høyeste antall noensinne og en økning på 10,3% fra 2019. Flest henvendelser i sommerhalvåret. 30,7% fra helsetjenesten, de øvrige fra allmennhet, skoler, barnehager med mer. Over 90% av henvendelsene omhandler akutte eksponeringer.
  • Nesten 16000 henvendelser var om legemidler, mens over 19000 var om produkter og kjemikalier. De øvrige henvendelsene dreier seg om blant annet av narkotika, dyr, insekter, planter og sopp.
  • De fleste henvendelser gjelder uhell. I underkant av 8000 henvendelser har selvpåført eksponering eller misbruk som årsak. Dette antallet har økt.
  • Giftinformasjonen får mange henvendelser der eksponeringen er ufarlig, og situasjonen kan håndteres hjemme. I 4446 av henvendelsene ble det vurdert at det var etablert eller risiko for alvorlig forgiftning, mens i 5929 moderat. Disse tallene har økt.
  • Vi har sett en sterk økning av henvendelser om avløpsåpnere. Dette er produkter som er sterkt etsende med stort forgiftningspotensiale. Det er også en økning av henvendelser om desinfeksjonsmidler.
  • Vi får mange henvendelser om selvforskyldte eksponeringer hos ungdom, også i aldersgruppen 10-14 år.
  • Paracetamol er fortsatt det legemidlet Giftinformasjonen oftest får henvendelser om, etterfulgt av kvetiapin.
  • Liljekonvall, fototoksiske planter og revebjelle var plantene som hyppigst ble vurdert til å kunne gi moderat eller alvorlig forgiftning. De fleste uhellsinntak med planter hos barn er vurdert som lite farlige og fører til milde symptomer.
  • Giftinformasjonen har fått økt antall henvendelser om misbruk av stoffer med ruspotensiale. Økningen skyldes i stor grad benzodiazepiner og ecstasy/MDMA. I Giftinformasjonens statistikk er det ikke en økning i henvendelser om potente opioider, slik det er sett iblant annet USA.