Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport 2020: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsrapport 2020: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Nyhet

Årsrapport 2020: Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer norske data om antiviral resistens og belyser temaer knyttet til behandling av virusinfeksjoner.

Ravn-rapport-forside crop.jpg

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer norske data om antiviral resistens og belyser temaer knyttet til behandling av virusinfeksjoner.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten, som er på engelsk, presenterer norske data for 2020 om resistens mot legemidler som brukes i behandlingen av en del virusinfeksjoner. Dette omfatter sykdommene influensa, hiv-1-infeksjon, hepatitt B-virusinfeksjon, hepatitt C-virusinfeksjon og herpesvirusinfeksjoner hos mennesker. Rapporten beskriver også forbruk av antivirale midler i Norge. 

Tittel: Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2020  

Hepatitter

I forbindelse med innføringen av en nasjonal strategi mot hepatitter i 2018, har det vært ønskelig å etablere en resistensovervåkning av hepatitt C virus (HCV). I årets rapport presenteres de første dataene fra resistensundersøkelser av HCV i Norge som viser at virusvarianter med resistensmutasjoner sirkulerer i Norge. Et system for nasjonal overvåkning hos personer som er nydiagnostiserte med sykdommen er nært forestående. Inntil dette systemet er etablert vil vi ikke kunne gi representative data om forekomst av resistensmutasjoner ved HCV-infeksjon i Norge.  

Hivinfeksjon

Når det gjelder forekomst av resistent hiv i Norge, ser det ut til å være en liten økning i 2020 sammenliknet med tidligere år. 

– Vi ser at noen smittes med virusvarianter der ett eller to medikamenter vil ha redusert effekt, men der det allikevel finnes mange andre gode behandlingsmuligheter, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran i Folkehelseinstituttet. Hun understreker at det er ikke noe som tyder på en økt resistens mot medikamentene som brukes i forebyggende øyemed som pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP) for hiv.

Andre virusinfeksjoner

For andre virusinfeksjoner enn hiv og HCV, er det kun funnet noen få enkelttilfeller av resistens. Som tidligere år, er dette kun påvist i prøver fra pasienter som får eller har fått antiviral behandling, og man har ikke påvist videre smitte med resistente virus. 

Forbruk av antivirale medikamenter 

Det har vært en årlig økning i forbruk av antivirale legemidler de senere år, men i 2020 ser denne økningen ut til å ha stagnert. Dette kan være relatert til en nedgang i antall personer behandlet for hepatitt C. Men det er for tidlig å si om dette faktisk skyldes at færre personer har behov for behandling enn tidligere som resultat av en vellykket nasjonal strategi mot hepatitter. Økningen i bruk av legemidler mot hivinfeksjon har også bremset, og for både hiv og HCV ser man en fortsatt dreining fra medikamenter med ett virkestoff til kombinasjonspreparater.  

I tillegg til overvåkningsdata fokuserer årets RAVN rapport på tre aktuelle temaer: 

  1. Hvordan definere et antiviralt middel i lys av nye behandlingsprinsipper
  2. Overvåkning av resistens mot hiv integrasehemmere
  3. Oversikt over antiviral behandlingsstrategier for SARS-CoV-2 sett fra et virologisk perspektiv