Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Antibiotika-uken 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Antibiotika-uken 2021

Nyhet

Den internasjonale Antibiotika-uken 2021. Webinarer 16-18 november

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. I tråd med føre-var-prinsippet er det viktig å begrense utvikling og spredningen av AMR gjennom målrettede tiltak mot dokumenterte drivere av AMR-utviklingen.

Copyright: Shutterstock
Copyright: Shutterstock

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. I tråd med føre-var-prinsippet er det viktig å begrense utvikling og spredningen av AMR gjennom målrettede tiltak mot dokumenterte drivere av AMR-utviklingen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Målsetting for markering av antibiotika-uken 2021

 • Redusere behovet for antibiotikabruk  
 • Korrekt antibiotikaforskrivning
 • Forebygge spredning av resistente bakterier (AMR)

Den internasjonale antibiotika-uken er et initiativ for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om antibiotikaresistens (AMR) som en global trussel og fokusere på at alle kan bidra til å begrense spredning av resistente bakterier. I år markeres dette med tre webinarer som belyser ulike tema som har betydning i satsinger fremover.

Programsamarbeid

Hensikten med arrangementet er å samle de ulike interessegruppene i fagfeltet til et felles faglig forum som bidrar til økt oppmerksomhet om temaet nasjonalt. 

Årets webinarerer er et samarbeid mellom de norske aktørene innen AMR, antibiotikastyring og smittevern i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnerne;

 • Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

 • Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

 • Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

 • Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

 • Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

 • Folkeheleseinstituttet (FHI)  

Temaene presenteres over tre dager, den 16, 17 og 18 november. Webinarene gjennomføres digitalt. Lenke til påkobling er vedlagt for hver av dagene. 

Mer om antibiotika-uken i Europa og internasjonalt: