Hopp til innhold

Nyhet

Veileder om smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet

Publisert

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager.

veileder-smittevern-barnehager-april-2020_forside.jpg

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager.


Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Få barn blir syke

Kunnskapen vi har, viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke. Tall fra Sverige, hvor barnehager og skoler hele tiden har vært åpne, støtter dette.

– Barn og unge virker ikke å ha en vesentlig rolle i smittespredning i befolkningen. I tillegg har de så langt vist å ha lavere risiko for alvorlig sykdom med koronavirus enn for andre luftveissykdommer som for eksempel influensa og RS-virus, sier barnelege Margrethe Greve-Isdahl, som har ledet arbeidet med veilederen.

Satt i verk flere tiltak

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, er det nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

– Det er forsvarlig å sende barna i barnehagen. Barnehagene vil ha gode rutiner for å gjennomføre håndvask og rengjøring og vil dele barna inn i mindre lekegrupper. Det viktigste er at ingen syke skal gå i barnehagen, verken barn eller voksne, sier Greve-Isdahl.

Klarer barn å holde avstand?

De kontaktreduserende tiltakene, det vil si hvor stor avstand det skal være mellom mennesker,  må bli annerledes for barn  enn for voksne, hvor man kan holde avstand. Dette kan også tillates fordi barn virker å være mindre smittsomme enn voksne. Derfor er det viktig å redusere antall barn som er tett sammen ved å etablere faste lekegrupper og unngå møter og samlinger.

– Det er likevel viktig å understreke at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg, slik at barna også trygges på den nye situasjonen i barnehagen, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Viktig for mange barn å komme tilbake til barnehagen

– Vi klarer ikke å isolere oss bort fra smitten, men vi kan igangsette gode smitteverntiltak i skolene som vil begrense eventuell smittespredning. Det er viktig for barn og unge å gå i barnehage og skole, og det er så langt ikke vist at dette er et effektivt tiltak for å bremse smittespredning. Derfor er en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler et viktig tiltak for at samfunnsdriften kan opprettholdes i en pandemi. Barnehager har en viktig rolle både for omsorgen og utviklingen til barn, påpeker Greve-Isdahl.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier må sørge for opplæring i smittevernstiltak for ansatte i barnehagen. Derfor har veilederen en sjekkliste for barnehageledere om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.

Se ytterligere informasjon hos Utdanningsdirektoratet.