Hopp til innhold

Nyhet

Ukerapport for uke 12

Publisert

Siste uke har det vært en økning i antall pasienter med koronavirus innlagt på sykehus og i intensivavdelinger. Dette ifølge en ny ukesrapport fra Folkehelseinstituttet.

Siste uke har det vært en økning i antall pasienter med koronavirus innlagt på sykehus og i intensivavdelinger. Dette ifølge en ny ukesrapport fra Folkehelseinstituttet.


Rapporten samler data fra ulike kliniske og virologiske overvåkingssystemer i Norge og internasjonalt i perioden 13.-19. mars. 

Data samlet inn gjennom de ulike overvåkingssystemene indikerer at covid-19 foreløpig har en lav spredning i den generelle befolkningen. Dataene er et uttrykk for hvor mange og hvem man tester, og representerer følgelig ikke den reelle forekomsten av personer smittet med covid-19.

Økning i innleggelser på intensivavdeling

Rapporten viser at det siste uke har vært en økning i antall pasienter med covid-19 innlagt på sykehus og intensivavdelinger, per 20. mars kl. 08.00 var totalt 33 personer med laboratoriebekreftet covid-19 innlagt på intensivavdeling, hvorav 27 siste uke. Gjennomsnittsalderen for de innlagte på intensiv er 59 år, og 73 prosent er menn.

- Pasienter innlagt i sykehus og intensivavdelinger representerer en økende, men foreløpig liten andel, av det totale antall påviste tilfeller med covid-19, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Se Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19) for hele rapporten.

Oppdateringer i veilederen om koronavirus

Se oversikt over De siste oppdateringene