Hopp til innhold

Nyhet

Status covid-19 uke 30 – for perioden 20.-26. juli

Publisert

Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Samtidig har det vært en liten økning i forbindelse med at flere reiser til utlandet, viser ukerapporten for 20.-26. juli fra Folkehelseinstituttet.

Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Samtidig har det vært en liten økning i forbindelse med at flere reiser til utlandet, viser ukerapporten for 20.-26. juli fra Folkehelseinstituttet.


Den samlede overvåkningen viser at spredning av covid-19 i befolkningen fortsatt er lav, og at det er god oversikt over smittespredningen. Smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller. Samtidig er det imidlertid flere som smittes på reise i utlandet.

– Etter en nedgang både i antall meldte tilfeller og andel positive blant de testede de siste ukene, ser vi en liten økning nå. Det kommer etter at karantenebestemmelsene ved innreise ble endret fra 15. juli, og gjelder særlig personer som er smittet i utlandet. Dette er ikke uventet, men det er fortsatt snakk om lave tall. Vi følger nøye med på dette nå og i tiden framover, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

I løpet av de siste to ukene har om lag halvparten av de nye tilfellene med kjent smittested rapportert smitte etter reise utenlands.

– Av disse har de aller fleste, 47 av 56 personer, vært på reise til land som er omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge. De landene vi har flest registrerte tilfeller fra, er Kosovo, Serbia og Sverige. I samme periode ble 9 personer smittet etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene, altså såkalte «grønne land», fortsetter Hauge.

Figuren nedenfor viser andelene som er smittet i Norge og på reiser utenlands.

Uke 30 figur 8 smittet på reise.png

Viktig med lokal oppfølging

Framover er det ventet sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger.

– Det er viktig at den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Her er det viktig at kommunene følger opp, fortsetter Siri Hauge. 

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 30

  • 94 nye personer ble meldt smittet med covid-19. Det er en økning fra 53 meldte smittede uken før (uke 29). Hittil er det meldt at 9 128 personer er smittet av koronavirus i Norge.
  • Av landets kommuner var det 25 som meldte om smitte. Det betyr at de aller fleste av landets 356 kommuner ikke rapporterte om nye smittede.
  • 429 235 personer er så langt testet i epidemien (per 26. juli), hvorav 22 791 i uke 30.
  • Andelen av de testede som fikk påvist smitte, gikk opp fra 0,22 % i uke 29 til 0,41 % i uke 30.
  • Det var 2 nye innleggelser i sykehus og 1 ny innleggelse i intensivavdeling .
  • I Norge har epidemien så langt tatt 255 liv.

Se alle ukerapporter: