Hopp til innhold

Nyhet

Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Publisert Oppdatert

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.


 Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

 − Det er imidlertid viktig å påpeke at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste med underliggende sykdom, fremdeles har høyest prioritet for testing, legger hun til.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus (SARS-CoV2) av følgende grupper i prioritert rekkefølge:  

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse 
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon 
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid 
  4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Selv om covid-19 ikke er en farlig sykdom for barn, er det viktig at barn og ansatte i barnehage og skole er hjemme ved sykdom, til minst ett døgn etter at de er blitt helt friske, påpeker Vold.

− Dersom symptomene gir mistanke om covid-19, bør lege kontaktes og testing vurderes, sier hun.