Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

Nyhet

Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet.

Ordbøker
Illustrasjonsfoto: FHI

Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) kartlagt forskning på undervisningsstrategier for andrespråksopplæring av voksne innvandrere.

Kartleggingsoversikten: Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere

– Vi inkluderte 66 studier. Det var flest kvalitative studier, men vi inkluderte også 12 kontrollerte studier, forteller forsker Lars Jørun Langøien ved Folkehelseinstituttet.

– Hovedtrekk fra kartleggingen er at teknologiske hjelpemidler i språkundervisningen oppleves som nyttige og at språkopplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis oppleves som verdifullt, fortsetter Langøien.

I oversikten blir det understreket at gruppen «innvandrere» er en veldig mangfoldig gruppe, og at det derfor er vanskelig å hevde at én opplæringsmetode passer alle like godt. Opplæring som er tilpasset til den enkeltes morsmål, utdanningsbakgrunn eller livssituasjon kan fremme språklæring.

Ellers viser kartleggingsoversikten at:

  • Bruken av historiefortelling, drama og rollespill kan gjøre deltakerne mer komfortable med å snakke målspråket.
  • Pengebonuser ser ikke ut til å bedre innvandreres språktilegnelse.
  • Tilpasninger i språkopplæringen kan bedre mulighetene for språklæring.

Det fins mange kvalitative studier om språkopplæring for innvandrere, men dokumentasjonen om hvilke språkopplæringsmetoder som er effektive er begrenset.

– Derfor er det behov for flere studier om effekten av tiltak og undervisningsmetoder for voksne innvandrere, avslutter Langøien.