Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SYSVAK-registeret viser at stadig flere over 65 år tar influensavaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SYSVAK-registeret viser at stadig flere over 65 år tar influensavaksine

Nyhet

SYSVAK-registeret viser at stadig flere over 65 år tar influensavaksine

Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2019/20 per bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er nå tilgjengelig i Kommunehelsa statistikkbank. Registreringen er mangelfull, men bekrefter at stadig flere i risikogruppen tar influensavaksine.

Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2019/20 per bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er nå tilgjengelig i Kommunehelsa statistikkbank. Registreringen er mangelfull, men bekrefter at stadig flere i risikogruppen tar influensavaksine.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dataene på influensavaksine i Kommunehelsas statistikkbank er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Tallene viser andel registrerte influensavaksinerte blant personer over 65 år i kommunen hvor de er folkeregistrert. Slike data ble første gang publisert i Folkehelseprofilen og Statistikkbankene i 2016.

Influensavaksinerte blant personer 65 år eller eldre

Personer over 65 år tilhører risikogruppene for alvorlig influensa, og alle i denne aldersgruppen anbefales derfor å ta influensavaksinen i forkant av influensasesongen hvert år.  Andelen som tar influensavaksine i denne aldersgruppen har økt jevnt over de siste fem sesongene, fra 24 prosent i 2015/16-sesongen til 43 prosent sist sesong. Det går altså den rette veien, og Folkehelseinstituttet håper at enda flere tar vaksinen i år!

Fig. 1 andel befolkning vaksinert over 65 år.png

Figur 1: Andel av befolkningen over 65 år som ble registrert som influensavaksinerte i SYSVAK de siste 5 influensasesongene.

Mangelfull registrering av influensavaksinerte

Det er til dels stor variasjon mellom fylker og kommuner i hvor mange over 65 år som er registrert vaksinert i SYSVAK. En del av dette skyldes reelle forskjeller i hvor mange som har tatt vaksinen rundt om i landet, men noen steder er også registreringen mangelfull.

– Selv om antallet registreringer har økt år for år, er det fremdeles en del vaksinasjoner som ikke blir registrert i SYSVAK. Dette betyr at registreringene i SYSVAK er et minimumsantall. Den reelle vaksinasjonsdekningen blant de over 65 år er derfor trolig høyere mange steder, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland ved Folkehelseinstituttet.

Dette kan illustreres ved forskjellen mellom hvor mange doser som distribueres i Norge en gitt sesong, og hvor mange influensavaksinedoser som ble registrert i SYSVAK samme år (figur 2).

Fig. 2 antall doser influensavaksine og antall influensavaksinerte.png

Figur 2: Forholdet mellom antall doser influensavaksine som sendes ut og antall influensavaksinerte registrert i SYSVAK.

All vaksinasjon skal registreres

Det er svært viktig at alle doser som settes registreres i SYSVAK, og den som vaksinerer har faktisk plikt til å melde. At hver enkelt vaksinasjon er registrert bidrar til bedre dekningsstatistikk både lokalt og for landet som helhet. Registrering er også en trygghet for den enkelte. Det gir en enkel oversikt over hvilke vaksiner man har fått via vaksinesiden på HelseNorge.no.

– 1. januar 2020 kom en endring som gjør at alle vaksinatører nå skal melde alle vaksinasjoner til SYSVAK. Det er ikke lenger nødvendig å be om samtykke fra den som blir vaksinert, sier Rydland

Hva er dekningsprosenten – egentlig?

I tillegg til dekningstall for personer over 65 år i SYSVAK utfører Statistisk sentralbyrå (SSB) også årlige spørreundersøkelser om bruk av influensavaksine blant personer 16–79 år. For sesongen 2019/20 ble altså 43 prosent av de over 65 år registrert som influensavaksinerte i SYSVAK. I SSBs undersøkelse sa på sin side 48 % av de over 65 år at de hadde tatt vaksine sist sesong.

– Der dekningstallene for influensavaksine i SYSVAK må anses som minimumstall, er nok tallene fra spørreundersøkelsene på sin side noe optimistiske, så sannheten ligger nok et sted midt imellom, sier Rydland.

Oslo og Rogaland på topp

Noen kommuner har likevel både høy vaksinasjonsdekning og ser ut til å registrere de fleste av vaksinasjonene. Ser vi på fylkesoversikten var det i 2019/20-sesongen Rogaland, tett fulgt av Oslo, som registrerte høyest andel vaksinerte blant sine innbyggere over 65 år (figur 3). For å finne ut hvor stor andel av personer over 65 år som ble vaksinert mot influensa i de ulike kommunene, kan man gå inn på Kommunehelsa statistikkbank. Tallene ligger under Helsetilstand - Vaksinasjon. Her kan du også finne tall for bydeler i Oslo, fylker og for hele landet.

Fig 3 Andel vaksinerte registrert i sysvakt.png

Figur 3: Andel over 65 år som ble registret som influensavaksinerte i SYSVAK sesongen 2019/20, etter fylke. Tall i prosent.