Hopp til innhold

Nyhet

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten har over 100 abonnenter

Publisert

Kommunelegene og fylkeslegene kan nå følge med på trender for covid-19, luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner for sin kommune og andre kommuner og fylker. Dette skjer på en egen nettside - «Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten». Tjenesten ble lansert 15 april.

Colourbox.com
Colourbox.com

Kommunelegene og fylkeslegene kan nå følge med på trender for covid-19, luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner for sin kommune og andre kommuner og fylker. Dette skjer på en egen nettside - «Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten». Tjenesten ble lansert 15 april.


Nettside for pålogging: 

– Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er en nettside som skal hjelpe kommunelegene med å følge med på smittesituasjonen i sin egen kommune og andre nærliggende kommuner. For covid-19 har vi inkludert mange datakilder slik at det skal være enklere å følge med på trendene, sier seniorrådgiver Gry Marysol Grøneng i Folkehelseinstituttet.

Datakildene som brukes er fra NorSySS*, MSIS, MSIS labdatabasen, NoPaR og modelleringsdata.

Når kommunelegene og fylkeslegene logger seg inn kan de samtidig abonnere på en meldingstjeneste der de får en ukentlig oversikt på e-post.

Trender for tre symptomer følges

Følgende symptomer kan følges i Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten:

  • Covid-19 (data fra NorSySS*, MSIS, MSIS labdatabase, NoPaR og modellering).
  • Mage-tarminfeksjoner (data fra NorSySS*).
  • Luftveisinfeksjoner (data fra NorSySS*).

* NorSySS er konsultasjoner på legekontor og legevakt (KUHR/HELFO data, se mer informasjon på temasiden Sykdomspulsen.

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er en nettside som er under utvikling der vi hele tiden prøver å gjøre forbedringer og inkludere flere datasett og variabler. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger og forslag til endringer til e-postadressen sykdomspulsen@fhi.no.

Pilot-testet

En gruppe kommuneleger har de siste to årene pilot-testet det nye tilbudet. 

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra pilotbrukerne, og vi er nå glade for å utvide tilbudet til alle kommuneleger, sier Grøneng.

Formålet med Sykdomspulsen er å se trender og utbredelse av smittsomme sykdommer samt å oppdage utbrudd så tidlig som mulig.  

Det legges også ut informasjon fra Sykdomspulsen i dags- og ukerapportene om covid-19 på nettsiden Statistikk om koronavirus og covid-19 og på temasiden for Sykdomspulsen