Hopp til innhold

Nyhet

Svar til Datatilsynet om Smittestopp

Publisert

FHI sendte 1. juni en redegjørelse til Datatilsynet om appen Smittestopp. Redegjørelsen er svar på spørsmål Datatilsynet har stilt som en del av deres kontrollarbeid med appen. Etter mottak av varsel fra Datatilsynet 12. juni, om at de vurderer å gi et midlertidig forbud mot behandling av persondata, sletter FHI alle innsamlede data, både telefonnummer og smittesporingsdata.

FHI sendte 1. juni en redegjørelse til Datatilsynet om appen Smittestopp. Redegjørelsen er svar på spørsmål Datatilsynet har stilt som en del av deres kontrollarbeid med appen. Etter mottak av varsel fra Datatilsynet 12. juni, om at de vurderer å gi et midlertidig forbud mot behandling av persondata, sletter FHI alle innsamlede data, både telefonnummer og smittesporingsdata.


Blant spørsmålene fra Datatilsynet var ønske om mer informasjon om resultater fra appen så langt, vurdering av forholdsmessigheten mellom smittesporingsarbeidet og personvern med mer.

Appen skal varsle nærkontakter til smittede, og dele data slik at FHI kan følge med på og analysere hvordan smitteverntiltakene virker i samfunnet, for eksempel gjennom å se på hvordan antallet nærkontakter utvikler seg ettersom samfunnet stadig åpner mer opp. Smittestopp-appen kan bli et nyttig verktøy for å begrense smitten. 

Se svarbrevet til Datatilsynet

Få smittede i samfunnet krever nye testmetoder

Appen har foreløpig varslet smittede i kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim, som har vært testkommuner. Valideringen er utfordrende fordi det nå er så liten smitte i samfunnet.

Vår foreløpige konklusjon er at antall tilfeller som er mulig å sammenligne er for få, og dermed er datagrunnlaget ikke tilstrekkelig for å justere algoritmene slik vi trenger for å optimalisere treffsikkerheten på identifikasjon av nærkontakter.

FHI vurderer nå andre måter å teste ut løsningen på, skriver vi i svarbrevet til Datatilsynet. 

Vurderer flere tiltak

Samtidig med å vurdere andre måter å validere løsningen på, vurderer FHI nå flere tiltak for å styrke personvernet, ifølge brevet. Blant tiltakene er:

  • Dataminimering
  • Økt brukerfunksjonalitet, mer informasjon til den enkelte
  • Informere bredt om analyseresultater
  • Vurdering av andre teknologiske løsninger, sammenligning av Apples og Googles API-løsning mot Bluetooth i kombinasjon med GPS og mot Bluetooth alene
  • Bygge funksjonalitet for push-varsel, for å kunne gi informasjon direkte om innføring av varsling og understreke frivilligheten som ligger til grunn
  • Vurdere å dele app i to frivillige deler, beskrive konsekvenser av en slik endring