Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stor innsats for vaksinasjon våren 2020, men fortsatt forsinkelser i MMR-vaksinasjon ved 15 måneder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stor innsats for vaksinasjon våren 2020, men fortsatt forsinkelser i MMR-vaksinasjon ved 15 måneder

Nyhet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Stor innsats for vaksinasjon våren 2020, men fortsatt forsinkelser i MMR-vaksinasjon ved 15 måneder

Publisert

Skolehelsetjenesten har gjort en imponerende innsats denne våren for å vaksinere elever som fikk forsinket vaksinasjon som følge av skolestengingen. En gjennomgang av tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at det nå er mest etterslep for første dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder.

Skolehelsetjenesten har gjort en imponerende innsats denne våren for å vaksinere elever som fikk forsinket vaksinasjon som følge av skolestengingen. En gjennomgang av tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at det nå er mest etterslep for første dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har fulgt med på antall barn som er vaksinert i 2020 sammenlignet med tidligere år for å se på om smitteverntiltakene har påvirket vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Forsinkelsen som følge av skolestengingen gjaldt spesielt den andre vaksinedosen mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) som skulle vært gitt til elever i 7. klassetrinn i løpet av denne våren. Tallene viser også mindre forsinkelser for skolevaksinasjon med vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) i 6. klassetrinn og vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV) i 2. klassetrinn.

Vaksinasjon i skolehelsetjenesten har i stor grad tatt seg opp igjen

– Etter at skolene åpnet igjen er det gjort en imponerende innsats av skolehelsetjenesten for å tilby vaksine til de elevene som ikke fikk tilbud om vaksinen til normert tid som følge av skolestengingen i vår. Spesielt gjelder dette for andre dose HPV-vaksine, sier Are Stuwitz Berg, seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet.

Det er gledelig å se at skolehelsetjenesten både har prioritert og hatt systemer for å tilby de vaksinene som er forsinket i henhold til anbefalinger i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er imidlertid ennå om lag 1300 færre elever i 7. klassetrinn som har fått registrert andre dose HPV-vaksine i år, sammenliknet med fjoråret. Noe av forskjellen kan tilskrives ulike fødselskohorter. Det er viktig at skolehelsetjenesten prioriterer å gi dette tilbudet i løpet av høsten selv om elevene nå har gått fra barne- til ungdomsskolen.

HPV02 7. klasse 2019-2020 graf.png

Figur 1: Antall vaksinasjoner med andre dose HPV-vaksine registrert i 7. klassetrinn i 2020 sammenlignet med fjoråret. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Større forsinkelser for MMR-vaksine ved 15 måneders alder

Tallene viser at for alle vaksinasjonene i første leveår har dekningen holdt seg stabil sammenlignet med tidligere år. Vaksinasjoner med MMR-vaksine ved 15 måneders alder registrert i 2020 har falt sammenlignet med antall vaksinasjoner på samme tidspunkt i 2017-2019. Foreløpige tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser per 1. september 2020 at 35 948 vaksinasjoner har blitt satt til anbefalt tid hittil i år mot 43 542 vaksinasjoner på samme tidspunkt for årene 2017-2019 (Figur 1).

 MMR52 spedbarn 2020 graf.png

Figur 2: Antall vaksinasjoner med MMR-vaksine registrert ved 15 måneders alder i 2020 sammenlignet med samme tidspunkt for årene 2017-2019. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

– Meslinger er den mest smittsomme barnesykdommen og flokkbeskyttelse krever en høy vaksinasjonsdekning. Forsinket vaksinasjon fører til økt sårbarhet for smitte og smittespredning dersom man skulle få importtilfeller. Det er derfor viktig at de barna som er over 15 måneder og ikke enda har fått tilbud om første dose MMR-vaksine får dette så snart som mulig, avslutter Berg.

Folkehelseinstituttet sendte brev til kommunehelsetjenesten om dette i uke 36:

Helsedirektoratet anbefaler å opprettholde eller gjenopprette normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, slik at vaksinasjoner blir gjennomført i henhold til anbefalinger i barnevaksinasjonsprogrammet, i tillegg til  annet viktig arbeid som utføres for barn og unge på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.