Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte torsdag 23. april 2020

Publisert

Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Smittetallet R

Hele landet: Smittetallet R er 0,66 for siste døgn. Usikkerhetsintervallet er 0,60-0,0,71.

Smittetallet, eller reproduksjonstallet Reff, regnes ut i modelleringer som kjøres daglig. Dette tallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med covid-19, smitter videre. Når det er under 1, antyder tallet at vi ikke har en økende smitte i befolkningen.

Oslo: Reproduksjonstallet viser en medianverdi der R er 0,88. Usikkerhetsintervallet (interkvartil-intervallet) er 0,82-0,96.

Både nasjonal modellering og modellering for Oslo ligger på nettsiden:

Status Smittestopp-appen

Appen Smittestopp er siden lansering lastet ned av 1 418 000 personer.

Tjenesten skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Status koronasmitte i Norge

Dagsrapporten gir informasjon om koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

I ukerapporten fins mer data, blant annet om utvikling over tid for innleggelser i intensivenhet og dødsfall.

Se også: