Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte torsdag 2. april 2020

Publisert

Totalt 4 935 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 4 935 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Dette er en daglig rapport fra Folkehelseinstituttet om Koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge inkludert en oppdatering fra Norden og resten av verden.

Dagsrapporten gir et situasjonsbilde basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Rapporten er generert 2.04.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.

Hovedpunkter fra rapporten

  • Det er nå meldt om 4 935 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl 24.00 den 1.04.2020.
  • Det er totalt 42 dødsfall varslet til FHI (per 2.04.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år (fra 51 til 99 år).
  • Totalt 98 587 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 1.04.2020 kl. 15.00. Om lag 5 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. Andel av de testede som er smittet har hatt en liten økning de siste dagene. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
  • Det er totalt 180 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 109 er fortsatt innlagt. Gjennomsnittsalderen for de 180 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 61 år og 76 prosent er menn (Norsk intensivregister per 02.04.2020 kl. 08.00).

Aldersfordelingen er:

  • 0-39 år; 4 personer
  • 40-49 år: 26 personer
  • 50-59 år: 37 personer
  • 60-69 år: 59 personer
  • 70-79 år: 38 personer
  • 80 år eller eldre: 8 personer

*Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Se hele rapporten for flere tall og grafer: Dags- og ukerapporter om covid-19

Oppdateringer i veilederen om koronavirus

Se oversikt over De siste oppdateringene.