Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte tirsdag 31. mars 2020

Publisert

Totalt 4447 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 4447 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Dette er en daglig rapport fra Folkehelseinstituttet om koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge, inkludert en oppdatering fra Norden og resten av verden.

Dagsrapporten gir et situasjonsbilde basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Rapporten er generert 31.03.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.

Hovedpunkter fra rapporten:

  • Det er meldt totalt 4447 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl. 24.00 den 30.03.2020. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
  • Det er totalt 28 dødsfall varslet til FHI (per 31.03.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år).
  • Totalt 90 242 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 30.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.
  • Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 107 fortsatt innlagt.
  • Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-30 år: 5 personer; 30-39 år: 7 personer; 40-49 år: 26 personer; 50-59 år: 36 personer; 60-69 år: 52 personer; 70-79 år: 34 personer; 80 år eller eldre: 8 personer (Norsk intensivregister per 31.03.2020).

    * Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Se hele rapporten for flere tall og grafer: Dags- og ukerapporter om covid-19

Oppdateringer i veilederen om koronavirus. Se oversikt over de siste oppdateringene.