Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte tirsdag 21. april 2020

Publisert

Totalt 7 166 personer er meldt smittet med koronavirus. Flere andre smittsomme sykdommer har gått ned siden korona-epidemien startet  Det viser rapporter fra Folkehelseinstituttet i dag.

Totalt 7 166 personer er meldt smittet med koronavirus. Flere andre smittsomme sykdommer har gått ned siden korona-epidemien startet  Det viser rapporter fra Folkehelseinstituttet i dag.


Status koronasmitte i Norge

Totalt er 7166 personer meldt smittet med koronavirus. Totalt er 163 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet.

  • Dags- og ukerapporter om covid-19. Dagsrapporten gir informasjon om koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Flere andre smittsomme sykdommer har gått ned siden korona-epidemien startet

En ny rappport fra MSIS-registeret ved Folkehelseinstituttet viser at andre smittsomme sykdommer har gått ned under koronaepidemien. 

Nedgangen er særlig tydelig for mage-tarminfeksjoner. Antall meldinger til MSIS er her redusert fra 221 i de første to ukene i april i fjor, til 43 i samme periode i år. Det tilsvarer over 80 prosent nedgang.

- Nedgangen kan skyldes smitteverntiltakene i forbindelse med koronaepidemien, for eksempel bedre håndhygiene, og at færre blir smittet på reise i utlandet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Også meldinger om gonorè har gått ned.

- Det er som forventet siden utesteder er stengt, og færre har vært på reise. Men noe av nedgangen må trolig også tilskrives redusert testing, sier Vold. Nedgangen er fra 62 meldinger i første halvdel av april i fjor til 13 tilfeller i samme periode i år.

Også meldinger om andre sykdomsgrupper har gått ned, slik som pneumokokksykdom. Noe av nedgangen her kan skyldes at koronatiltakene har hatt en generell beskyttende virkning, blant annet mindre kontakt mellom barn og eldre, og at barn ikke har vært i barnehage. Men det kan også skyldes at det tas færre prøver.

MSIS-registeret er basert på meldinger fra leger og laboratorier og gir et bilde av smittsomme sykdommer i befolkningen.

Smittetallet R

Smittetallet R er 0,66 for siste døgn. Usikkerhetsintervallet er 0,6-0,73. R for siste døgn er om lag det samme som modellberegningene for de siste dagene.

Smittetallet, eller reproduksjonstallet Reff, regnes ut i modelleringer som kjøres daglig. Dette tallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med Covid-19, smitter videre. Når det er under 1, antyder tallet at vi ikke har en økende smitte i befolkningen.

Se også: