Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte søndag 5. april 2020

Publisert

Totalt 5 640 personer med påvist covid-19 er meldt til Folkehelseinstituttet. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 5 640 personer med påvist covid-19 er meldt til Folkehelseinstituttet. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Den daglige rapporten fra Folkehelseinstituttet gir et situasjonsbilde for koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge og en oppdatering fra Norden og verden.

Dagsrapporten er basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Dagens rapport er generert 05.04.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.

Hovedpunkter fra rapporten

  • Det er nå meldt om 5 640 personer med påvist covid-19 til MSIS. Oppdatert kl. 24.00 den 04.04.2020.
  • Det er totalt 58 dødsfall varslet til FHI (per 05.04.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 102 år), og 50 prosent er menn.
  • Totalt 108 709 personer er rapportert testet for covid-19 per 4. april 2020 kl. 15.00. Om lag 5 prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. De siste dagene har andel positive prøver hatt en nedadgående trend.
  • For antall pasienter med påvist covid-19 innlagt på sykehus, se Helsedirektoratets nettsider: Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid-19.
  • Det er totalt 162 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet.* 103 er inneliggende.


*Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Se hele rapporten:

Oppdateringer i veilederen om koronavirus: