Hopp til innhold

Nyhet

Status koronasmitte mandag 30. mars 2020

Publisert

Totalt 4 226 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Totalt 4 226 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Dette er en daglig rapport fra Folkehelseinstituttet om Koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge inkludert en oppdatering fra Norden og resten av verden.

Dagsrapporten gir et situasjonsbilde basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.

Rapporten er generert 30.03.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.

Hovedpunkter fra rapporten

  • Det er meldt totalt 4 226 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl 24.00 den 29.03.2020.
  • Det er totalt 26 dødsfall varslet til FHI (per 30.03.2020 kl. 09.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 62 til 95 år).
  • Totalt 87 191 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 29.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
  • Det er totalt 153 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 104 er fortsatt innlagt. 
  • Gjennomsnittsalderen for de 153 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-39 år: 12 personer; 40-59 år: 57 personer; 60-79 år: 77 personer; 80 år eller eldre: 7 personer. (Norsk intensivregister per 30.03.2020). 

* Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Se hele rapporten for flere tall og grafer: Dags- og ukerapporter om covid-19

Oppdateringer i veilederen om koronavirus

Se oversikt over De siste oppdateringene.