Hopp til innhold

Nyhet

Status for koronavirus i Norge

Publisert

Til sammen har nå 86 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Ingen av de som er smittet er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

Til sammen har nå 86 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Ingen av de som er smittet er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.


Folkehelseinstituttet har i dag fått rapportert at ytterligere 30 personer har testet positivt på koronavirus. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

Alle tilfellene kan fremdeles knyttes til utbrudd i utlandet, de fleste tilfellene er tilknyttet utbruddet i Nord-Italia, to er tilknyttet Iran, ett er tilknyttet Hong Kong og ett er tilknyttet Kina.

- Smittespredningen kan gå over i en ny fase, hvor vi ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde. Smittevernrådene er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Geografisk tilhørighet

Per 5. mars har til sammen 86 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Den geografiske tilhørighetene til tilfellene er som følger:

  • Agder: 5
  • Innlandet: 4
  • Møre og Romsdal: 2
  • Oslo: 18
  • Rogaland: 3
  • Telemark og Vestfold: 2
  • Troms og Finnmark: 2
  • Trøndelag: 7
  • Vestland: 22
  • Viken: 21

Forskningsfunn antyder to varianter av det nye koronaviruset

Media har i dag omtalt en studie fra Kina der funnene antyder to genvarianter av det nye koronaviruset.

Funnene antyder at koronaviruset utviklet seg tidlig til to varianter, hvor den ene kan ha større potensiale for smittespredning.

- Det er ikke snakk om at et virus i senere tid har utviklet seg til en farligere variant, sier fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet.

Betydningen av dette forskningsfunnet er ennå uvisst, og studien er gjort på et lite antall virus, og resultatene er allerede omdiskutert. Det er foreløpig for tidlig å konkludere noe da dette er svært begrensede data som først og fremst vil gi grunnlag for ytterligere studier.

Oppdaterte råd og ny informasjon fra FHI: