Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020

Publisert

De siste to ukene har det vært en økning i antall personer som er smittet med covid-19. Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men de siste ukenes økning i antall utbrudd gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen framover.

De siste to ukene har det vært en økning i antall personer som er smittet med covid-19. Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men de siste ukenes økning i antall utbrudd gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen framover.


Etter en lang periode der smittetallene har gått ned, økte antall covid-19-tilfeller sist uke. Det ble da meldt om 196 tilfeller, mot 94 tilfeller i uka før (uke 30), viser ukerapporten for uke 31 fra Folkehelseinstituttet.

Antall nye tilfeller per 100 000 innbyggere var de siste to ukene 5,4 per 100 000 innbyggere.

– Den samlede overvåkingen tyder imidlertid på at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reisevirksomhet, lokale utbrudd og klynger, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Hun legger til at smitte på cruiseskip som kom i havn i Tromsø, har bidratt til denne økningen. 

Det er viktig at kommunehelsetjenesten følger opp smittede personer ved å spore opp nærkontakter, isolere de som er syke, sørge for høy testkapasitet og at karantene gjennomføres etter gjeldende råd. 

Smitte utenlands

Etter endringen i  karantenebestemmelsene for innreise den 15. juli, har det vært en økning i antall tilfeller som er smittet i utlandet.  

– Vi ser at de fleste som er smittet i utlandet, er smittet i «røde land», sier Vold. 

I alt er 67 registrert smittet i utlandet de siste to ukene, av disse er 52 smittet i «røde land» og 15 i «grønne land», se figuren nedenfor.

De mest vanlige smittestedene utenlands var Kosovo (15), Spania (8), Sverige (8), Danmark (7), Serbia (7) og Romania (6). I tillegg var flere land smittested for fire eller færre personer (Polen, Tyskland, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Afghanistan, Irak, Libanon, Makedonia, Russland og Tyrkia).

digram smitte i Norge, utlandet og ukjent sted
Antall meldte covid-19-tilfeller i perioden 17. februar til 2. august 2020 fordelt på smittested – Norge, utlandet og ukjent sted. Ukjent sted omfatter denne uken også de som ble smittet på cruiseskip. Hentet fra rapporten (figur 8).. Illustrasjon: FHI

Ukerapporten inneholder også et kapittel om covid-19-situasjonen globalt.

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 31

 • Nye tilfeller: 196 nye personer ble meldt smittet med koronavirus. Det er en økning fra 94 personer uka før (uke 30).
 • Antall tilfeller per 100 000 er 5,4 for de to siste ukene.
 • Det er for tidlig å konkludere med om dette er begynnelsen på en stigende trend for smittetallene, men økningen i antallet utbrudd med covid-19 gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for om denne trenden vil fortsette.
 • Av landets kommuner var det 37 som meldte om nye smittetilfeller. 
 • Testing: Blant de testede var det 0,7 prosent som fikk påvist smitte, mot 0,4 prosent i uke 30. Troms og Finnmark hadde høyest andel positive prøver (3,9 prosent), dette har sammenheng med testing av cruisepassasjerer og mannskap i Tromsø. 
 • Smittested: Av de med kjent smittested var til sammen 67 personene smittet i utlandet i uke 30-31. Blant de 67 var det flest som hadde reist i «røde land»; 52 personer i «røde land» mot 15 i grønne land. I tillegg kommer de som er smittet om bord på cruiseskip.
 • Blant de som er kjent smittet i Norge, har de fleste hatt kontakt med et kjent tilfelle (64 prosent), og mest vanlig antatt smittested var privat hjem.
 • Sykehusinnleggelser: det var en liten økning i innleggelser, med 8 nye innleggelser i sykehus. 1 ble innlagt i intensivavdeling.
 • Dødsfall: Det var ett dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medvirket til 256 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen er 82 år.
 • Det er estimert at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmeldte.