Hopp til innhold

Nyhet

Status covid-19 uke 25 - fra 15. til 21. juni

Publisert

Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 15. - 21. juni fra Folkehelseinstituttet.

Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 15. - 21. juni fra Folkehelseinstituttet.


Fortsatt lav spredning av covid-19 i Norge

Den samlede overvåkningen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at det er god oversikt over smittespredningen. 

- Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet gjør at vi må være forberedt på å se økning i smittetallene i forbindelse med lokale oppblussinger fremover. Dette må følges opp med sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og råd om karantene eller annen oppfølging sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Overvåkingen viser videre at den generelle dødeligheten i befolkningen er beregnet til å være normal de siste månedene. Det er fortsatt en markant nedgang i antall covid-19-assosierte dødsfall siden uke 15.

- Den siste uken har fire personer mistet livet i forbindelse med epidemien. Alle dødsfallene har skjedd i sykehjem, sier Vold.

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 25:

  • 105 nye personer ble meldt smittet med covid-19. Det er en økning fra 82 meldte smittede uken før (uke 24). Totalt er det hittil meldt 8 748 smittede av koronavirus i Norge.
  • Andelen blant de testede som fikk påvist smitte var lav, under 0,7 % i alle aldersgrupper. Andelen var høyest i Oslo, hvor den lå på 1,4 %.  
  • Av landets kommuner var det 26 som meldte om smitte sist uke. Det betyr at de langt fleste av landets 356 kommuner ikke rapporterte om nye smittede.
  • Totalt 321 184 personer er så langt testet i epidemien (per 21. juni), hvorav 23 076 i uke 25. Det innebærer at ca. 5,8 % av befolkningen er testet.
  • Det var 4 nye innleggelser i sykehus, og 2 nye innleggelser i intensivavdeling siste uke. 
  • I Norge har epidemien så langt tatt 247 liv. Det var rapportert 4 dødsfall sist uke.

Ukerapport for koronavirus og covid-19 - alle ukerapporter