Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stadig flere fødsler settes i gang kunstig»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stadig flere fødsler settes i gang kunstig

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Stadig flere fødsler settes i gang kunstig

Publisert

Mer enn hver fjerde fødsel settes i gang med medikamenter eller andre metoder på grunn av blant annet overtidig svangerskap eller svangerskapsforgiftning. Det viser 2019-tallene fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Mer enn hver fjerde fødsel settes i gang med medikamenter eller andre metoder på grunn av blant annet overtidig svangerskap eller svangerskapsforgiftning. Det viser 2019-tallene fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

En stadig større andel av norske fødsler blir satt i gang på kunstig måte, eller induseres som det heter på fagspråket. Det er ulike metoder for å sette i gang en fødsel, slik som intravenøs legemiddelbehandling for å stimulere til rier eller modning (utvidelse) av livmorhalsen ved hjelp av kateter eller hormoner.

De nye tallene fra 2019 ble publisert 4. juni i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, som har tall tilbake til 1999 for blant annet fødemåte, fødselsvekt og fødsler i og utenfor fødeinstitusjon. Se flere resultater i disse artiklene.

En jevn økning siste ti år

De nye tallene som er publisert i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank (lenke) viser blant annet at det har vært en jevn økning av induserte fødsler det siste tiåret.

Dette er utviklingen:

  • 2019: 26,1 prosent
  • 2010: 17,8 prosent

Fra 2018 til 2019 økte andelen igangsatte fødsler med over to prosentpoeng.

Vi ser også at metodene for induksjon endrer seg. Ved stadig flere induksjoner blir det brukt ballongkateter for å modne eller utvide livmorhalsen. Ballongkateter har mindre risiko for overstimulering av rier, og i mange tilfeller kan første del av induksjonen være poliklinisk og kvinnen kan dermed være hjemme.

Figur 1 viser igangsatte fødsler (Induksjon) i prosent av alle fødsler i perioden 2010–2019 for de ulike helseregionene og alle helseregioner samlet.

Induksjon Figur 1.png

Kilde: Medisinsk fødselsregister, 4. juni 2020.

Dette er de hyppigste indikasjonene

Induksjon brukes når fordelene ved å avbryte svangerskapet er større enn å vente på at fødselen starter av seg selv.

– Typiske årsaker til induksjon av fødsel er at svangerskapet har vart utover 41 eller 42 uker, vannavgang uten rier, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning eller andre sykdommer hos den gravide, sier overlege Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister.

Tabell 1: I 2019 fordelte årsakene til igangsatte fødsler seg slik.

Indikasjon for induksjon 1

Andel av
induserte fødsler

Overtid

19,2

Langvarig vannavgang

14,9

Annen fosterindikasjon

9,2

Svangerskapsforgiftning/høyt blodtrykk

8,5

Mors helsetilstand/allmenntilstand

8,0

Diabetes/svangerskapsdiabetes

7,0

For lite eller for mye fostervann

6,6

Veksthemmet foster

4,6

Eget ønske

3,5

Stort barn

2,8

Flerlinger

1,8

Psykisk indikasjon/fødselsangst

1,6

Intrauterin fosterdød

0,7

Annet2

16,0

1 Kryssbokser på fødselsmeldingen. Det er mulig å krysse for flere indikasjoner på samme melding. 2 Kategorien «Annet» kan for eksempel inneholde: Fritekst som nærmere spesifiserer mors helsetilstand eller sykdommer, mors alder, høyrisikosvangerskap eller andre spesifikke beskrivelser.

Macsali legger til at det også har blitt mer vanlig at fødsler blir satt i gang på bakgrunn av tidligere traumatiske fødselsopplevelser.

– I vårt langstrakte land kan induksjon på grunn av tidligere rask fødsel og lang avstand mellom sykehus og hjem være et alternativ ved neste fødsel. Det er også blitt mer vanlig at fødselen settes i gang etter kvinnens eget ønske, sier Macsali.

Varierer en del geografisk

Omfanget av induserte fødsler varierer mye både internasjonalt og nasjonalt. Også i Norge har det vært store forskjeller mellom regioner, fylker og sykehus.

– Helse Nord peker seg ut som den regionen som over år har færrest induksjoner, men de senere årene har dette jevnet seg noe ut og alle følger samme trend oppover.

Det er litt større forskjeller mellom fylkene enn mellom regionene. Andelen som setter i gang fødsel var i 2019 størst i Møre Romsdal med 28,0 prosent og minst i Troms og Finnmark med 21,8 prosent.

Mors bosted

Totalt antall fødsler

Fødselsstart: Indusert
Antall

Fødselsstart: Indusert
(%)

Norge

54 403

14 195

26,1

Viken

11 717

3 271

27,9

Oslo

9 283

2 442

26,3

Innlandet

2 994

751

25,1

Telemark og Vestfold

3 615

941

26,0

Agder

2 975

823

27,7

Rogaland

5 345

1 314

24,6

Vestland

6 596

1 757

26,6

Møre og Romsdal

2 504

702

28,0

Trøndelag

4 697

1 143

24,3

Nordland

2 112

484

22,9

Troms og Finnmark

2 321

506

21,8

Annet og ukjent

244

61

25,0

Kilde: Medisinsk fødselsregister, 4. juni 2020.

Flere omtaler av tallene fra 2019: