Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stabil andel snusbrukere i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stabil andel snusbrukere i Norge

Nyhet

Stabil andel snusbrukere i Norge

Andelen unge menn i aldersgruppen 16-24 år som bruker snus daglig har vært stabil, rundt 25 prosent, de siste 10 årene. Det viser fersk statistikk fra publikasjonen Tobakk i Norge.

Illustrasjonsfoto: Nyebilder.no
Illustrasjonsfoto: Nyebilder.no

Andelen unge menn i aldersgruppen 16-24 år som bruker snus daglig har vært stabil, rundt 25 prosent, de siste 10 årene. Det viser fersk statistikk fra publikasjonen Tobakk i Norge.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– De siste fem årene har vi sett den samme utviklingen også blant unge kvinner. Andelen har vært stabil på rundt 15 prosent, sier Tord Finne Vedøy, forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Imidlertid fortsetter økningen i de eldre aldersgruppene, slik at andelen som bruker snus blant alle voksne fortsatt øker.

Utbredelse_snus_fig2_TiN2020.png

Figur 1: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av menn, 1985-2019, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet 

Utbredelse_snus_fig3_TiN2020.png

Figur 2: Andel som bruker snus daglig i ulike aldersgrupper av kvinner, 1985-2019, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet 

Mer statistikk og fakta om snusbruk finnes i artikkelen Utbredelse av snusbruk i Norge.

Stabil marginal bruk av e-sigaretter og fordampere i Norge

Bruk av e-sigaretter og fordampere er stabilt veldig lav. Rundt én prosent av voksne svarer at de bruker e-sigaretter daglig, mens rundt to prosent svarer at de bruker e-sigaretter av og til. Den største andelen brukere finner vi blant dagligrøykere og tidlig dagligrøykere (mellom to og tre prosent). Bruk av e-sigaretter av og til er mest utbredt blant dagligrøykere (11 prosent).

– Det er små aldersforskjeller i daglig bruk av e-sigaretter, men bruk av og til er mest vanlig blant unge voksne i aldersgruppen 16-24 (tre prosent, mot to prosent i aldergruppene 25-49 og 50-64), sier Vedøy.

Mer statistikk og fakta om bruk finnes i artikkelen Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge.

Fortsatt store utdanningsforskjeller i røyking

Andelen som røyker daglig har over de siste tiårene vært 15 til 20 prosentpoeng høyere blant voksne menn og kvinner med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, sammenliknet med voksne med universitets- eller høyskoleutdanning. Blant kvinner er det tegn til at denne forskjellen har økt de siste to årene. Andelen røykere blant kvinner med kun grunnskoleutdanning var i 2019 25 prosent mot fire prosent blant kvinner med universitets- eller høyskoleutdanning. Tilsvarende tall for menn var 20 og fire prosent.

Royk_sos_ulik_fig1_TiN2020.png

Figur 3: Andel dagligrøykere i ulike utdanningsgrupper blant menn. Perioden 1976-2019, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

Royk_sos_ulik_fig2_TiN2020.png

Figur 4: Andel dagligrøykere i ulike utdanningsgrupper blant kvinner. Perioden 1976-2019, treårig glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

Mer statistikk og fakta om bruk finnes i artikkelen Røyking og sosial ulikhet.

Om Tobakk i Norge

Rapporten Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk. Rapporten er nå oppdatert med nye tall og fakta for 2019 og 2020.