Hopp til innhold

Nyhet

Spørreundersøkelse om koronavirus blant barn og mødre

Publisert

For første gang er barn spurt om symptomer på koronavirussykdom. Undersøkelsen er en oppfølging av den såkalte NorFlu-undersøkelsen, og den pågår fortsatt. Nye spørreskjemaer vil bli sendt ut til deltakerne hver 14. dag.

For første gang er barn spurt om symptomer på koronavirussykdom. Undersøkelsen er en oppfølging av den såkalte NorFlu-undersøkelsen, og den pågår fortsatt. Nye spørreskjemaer vil bli sendt ut til deltakerne hver 14. dag.


Mødre og deres 9-10 år gamle barn deltar i undersøkelsen.

– Deltakelsen så langt har vært overveldende, om lag 73 prosent av NorFlu-deltakerne har svart. Det betyr 3266 svar fra mødre og 3266 svar fra deres barn, til sammen 6532 svarskjemaer, sier prosjektleder Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet.

– Dette er så vidt vi kjenner til den første undersøkelsen som har kartlagt symptomer hos barn i en alminnelig befolkning, det vil si blant barn som ikke er innlagt på sykehus eller er blitt testet for koronavirus på grunn av kjent kontakt med smittede personer, forteller hun.

Invitasjonen ble sendt til alle deltakere i NorFlu-undersøkelsen, uavhengig av smittestatus eller risikofaktorer for koronavirussykdom.

− Undersøkelsen pågår fortsatt. Spørreskjemaer sendes til NorFlu-deltakerne hver 14. dag slik at vi kan følge med på endringer som oppstår under pandemien, sier Trogstad.

− Vi ønsker at både personer som er syke, personer som har vært syke eller har hatt symptomer, og friske personer svarer. Tusen takk til dere som allerede har bidratt!