Hopp til innhold

Nyhet

Publiserer råd for barnehager og skoler rett etter påske

Publisert

Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler. Veilederen vil publiseres like over påske.

Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler. Veilederen vil publiseres like over påske.


Regjeringen har besluttet at barnehagene skal åpne fra 20. april, og 1.-4. trinn  i barneskolen og skolefritidsordningen fra 27. april. Samme dag åpner videregående skoler for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2.

I slutten av mars ble det nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra FHI, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samt en observatør fra Helsedirektoratet som skulle vurdere tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet. Ekspertgruppens rapport ble publisert  tirsdag 7. april.

Kapittel 4 i rapporten handler om smittevern, og har forslag til tiltak som kan være aktuelle ved gjenåpning av skoler og barnehager.

Veilederen som skal utarbeides, vil ta utgangspunkt i rapporten. FHI og utdanningssektoren vil sammen arbeide for å utforme tiltak som er best mulig tilpasset hverdagen i barnehager, SFO og skoler.