Hopp til innhold

Nyhet

Skolestart og barns rolle i smittespredning av covid-19

Publisert

Nye studier om barns rolle i smittespredningen av covid-19 som har tilkommet de siste månedene, styrker kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen enn voksne.

Nye studier om barns rolle i smittespredningen av covid-19 som har tilkommet de siste månedene, styrker kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen enn voksne.


– Det er mindre usikkerhet rundt barn og koronaviruset enn det var i april. Alle studier og rapporter viser at barn sjeldnere blir syke enn voksne, og svært sjelden blir alvorlig syke. I tillegg er det sjelden barn som bringer smitte inn i en situasjon, sier overlege og spesialist i barnesykdommer Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. 

Hun støtter seg blant annet på en ny kunnskapsoppsummering fra den europeiske smittevernmyndigheten ECDC og en tilsvarende oppsummering fra Canada. 

Samtidig kan barn som blir syke smitte andre, slik at det fortsatt er viktig at barn med symptomer holdes hjemme fra barnehage og skole. Barn skal testes for covid-19 selv ved milde symptomer. Hos noen barn med symptomer er det påvist høyere virusmengde sammenlignet med voksne, men hvilken betydning dette har for smitte er ikke avklart.

– Smitte mellom barn har så langt også vist seg å være sjeldent. Hvis barn smitter andre, er det først og fremst innen samme husholdning, sier Greve-Isdahl. 

Flere land har fulgt opp påviste tilfeller blant barn, elever eller ansatte i barnehager og skoler. I de fleste tilfellene smittes få eller ingen nye, selv om det også er rapportert enkelte utbrudd. I en svensk undersøkelse er det vist at pedagoger og lærere ikke hadde høyere risiko for å bli smittet med SARS-CoV-2 enn andre yrkesgrupper, selv om skolene der har vært åpne i hele utbruddsperioden og smitteverntiltakene i skolene har vært mindre omfattende enn i Norge.

– Dette til sammen tyder på at barnehager og skoler ikke har høyere risiko for smittespredning enn andre steder i samfunnet. Det vil forekomme smitte i skoler framover, men med den kunnskapen vi nå har, vil slike utbrudd reflektere smittesituasjonen i samfunnet generelt mer enn at skoler er vesentlige arenaer for smittespredning, avslutter Greve-Isdahl.

Folkehelseinstituttet følger nøye med på ny kunnskap om dette området, og planlegger nå en ny, egen kunnskapsoppsummering om dette temaet. 

Mer om kunnskapsgrunnlaget for smitte hos barn kan leses i FHIs siste risikovurderingsrapport fra 14.08.20, se kapittel 2.3

Referanser